user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Lennart Forsberg

Regionalt finansiellt företagsstöd

Som företagare kan du söka olika former av finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer.

Syftet med de regionala företagsstöden är att stärka och utveckla företagets konkurrenskraft och på det sättet stärka och utveckla näringslivet på orten. Genom att bredda näringslivet på en ort kan fler bo kvar och samhället utvecklas.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen.

Sista ansökningsdag är 31 december 2020.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

Regionalt investeringsstöd

En annan form av stöd är regionalt investeringsstöd som kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.

Sista ansökningsdag är 31 december 2020.

Vem kan söka?

Företag i stödområde A eller B kan söka regionalt investeringsstöd. Det omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet med undantag för tätortsområden i Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge. Även vissa kommuner i Gävleborgs, Västra Götalands och Värmlands län omfattas.

Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner och för lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en nyinvestering, som utbildning och konsulttjänster. För att stödet ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig. En förutsättning är också att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Tillväxtverket har mer information.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 4 november 2020

Fler möjligheter