user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Verklig huvudman

Du som företagare ska registrera företagets verkliga huvudman hos Bolagsverket.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar ska göra anmälan inom fyra veckor.

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Vem är verklig huvudman i ett aktiebolag?

En verklig huvudman i ett aktiebolag är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget. En person kan kontrollera ett aktiebolag på olika sätt, exempelvis ha:

  • mer än 25 procent av rösterna genom aktier
  • rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar ett aktiebolag tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka, make, sambo, registrerad partner, föräldrar, barn eller barnens makar, sambo eller registrerade partner.

Verklig huvudman i en grupp företag

I en grupp av flera företag, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen i gruppen.

Varför måste du anmäla?

2015 antog Europaparlamentet ett penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mer att läsa om verklig huvudman, hur du registrerar och vad som gäller för just ditt företag finns på Bolagsverkets hemsida.

Till Bolagsgsverket

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 11 januari 2018
Uppdaterad den 14 oktober 2020