user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ABS 18 ersätter ABS 09

För dig som utför konsumententreprenader kan det vara värt att notera att ABS 09 har ersatts av ABS 18. Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, Gar-Bo Försäkring AB och Trä och Möbelföretagen har tillsammans tagit fram ABS 18 med tillhörande entreprenadkontrakt. Några större förändringar har inte genomförts men två nya punkter har lagts till i de allmänna bestämmelserna, dessa två är punkterna 30 och 31.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här