user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vad ingår i entreprenörens åtagande?

En av de vanligaste frågeställningarna vid en entreprenadtvister är frågan vad som ingår i entreprenörens åtagande. Problemen kan aktualiseras vid entreprenader till fast pris eller takpris.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Andra har också läst

Hantera risker i entreprenader

Risker finns i nästan alla delar av en entreprenad: ekonomiska, tekniska och juridiska risker. Planera för att minska riskerna genom att i förväg utvärdera riskerna, använda standardavtal och dokumentera överenskommelser.

Garanti och ansvar för fel - vad är vad?

En garanti är inte detsamma som ansvar för fel. Att lämna garanti är frivilligt, men har du lämnat garanti måste du bevisa att eventuellt uppkomna fel inte beror på ditt utförda arbete. Ansvar för fel däremot regleras i lag. Lär dig skillnaderna på garanti och ansvar för utfört arbete.

Ansvar för material

I standardavtalet AB 04 är garantitiden för material och varor två år. Blir det en garantifråga är det alltså du som entreprenör som har bevisbördan och ska visa att beställaren utsatt varan för onormal eller felaktig användning. Men det finns vägar för att minska dina risker.