user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Tvingande lagstiftning inom konsumententreprenader

Konsumenttjänstlagen är en tvingande lagstiftning till förmån för konsumenten, där utgångspunkten är att näringsidkaren är fackman i sin utövning. Maskinentreprenörerna (ME) har därför sammanställt en informationsfolder i ämnet. Foldern tydliggör parternas rättigheter och skyldigheter.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här