user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vi hjälper dig med juridiken

Som medlem i Maskinentreprenörerna får du tillgång till rådgivning i entreprenadjuridik. Du kan få hjälp med att tyda lagar och villkor, med garanti och reklamation, vägledning i hur man skriver avtal och juridisk rådgivning om du stöter på problem.

I entreprenadbranschen uppstår dagligen oväntade situationer som kan ställa till problem. För att undvika alltför stora misstag bör både entreprenörer och beställare lära sig mer om de regler som kan sammanfattas under benämningen entreprenadjuridik.

Entreprenadjuridik handlar till exempel om hur man hanterar tvister, hur du upprättar ett avtal och vilket avtal som passar i just ditt fall. Det kan också handla om köp, garantier och reklamationer eller fakturor, offentliga upphandlingar eller vad ditt ansvar som entreprenör omfattar.

Börja gärna med att botanisera i våra artiklar här på me.se.

Om du sedan behöver hjälp ingår fri rådgivning i entreprenadjuridik i ditt medlemskap i ME. Du får upp till tre timmar i varje enskilt ärende. Du kan till exempel få hjälp med frågor som rör:

  • Råd och hantering vid tvister i entreprenader där AB 04 eller ABT 06 är tillämpligt.
  • Granskning eller upprättande av avtal.
  • Rådgivning kring offentlig upphandling.
  • Rådgivning kring köp, garantier och reklamationer.
  • Svar på frågor kring fakturor, inkassokrav och betalningsanmärkningar.

Behöver du mer än tre timmars rådgivning tar vi ut en avgift. Om ditt ärende gäller en tvist täcker din rättsskyddsförsäkring normalt delar av kostnaden för ett juridiskt ombud. Kontrollera därför att rättsskyddsförsäkring ingår i företagets försäkringsskydd. Vi företräder inte medlemmar i tvister där en annan medlem är motpart.

Rådgivning i entreprenadjuridik 

Hitta svar på frågor

Inom entreprenadjuridiken finns många frågor, exempelvis vad som ingår i entreprenörens åtagande vid tvist, eller hur man ska undvika problem med skriftliga avtal. Svaret på några av dessa hittar du här. 

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 22 september 2017

Blanketter och dokument

Som medlem kan du här enkelt och snabbt ladda ner blanketter eller informationsmaterial du behöver i din verksamhet.

Bli medlem du också!

Som medlem i ME blir du automatiskt godkänd av facken.
Ansök om ditt medlemskap redan idag.