user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Certifiering för fiberläggning

Branschen för fiberläggning har tillsammans med Post & Telestyrelsen tagit fram minimikrav för hur fiber ska läggas för att vara robust, driftsäkert och kostnadseffektivt.

I projektet Robust fiber kan företag som lägger fiber certifiera sig. Det är inget lagkrav men Robust fiber hoppas att beställarna ska handla upp efter branschens minimikrav.

Mer om Robust fiber 

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 25 oktober 2016
Uppdaterad den 25 oktober 2016