user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Fordonspärm

Samla varje maskins dokumentation i en fordonspärm som följer med i maskinen. Viss dokumentation är det krav på att det finns, men det bästa är ju att ha all dokumentation på ett ställe.

Varje maskin ska ha en fordonspärm där ni samlar den dokumentation som hör till maskinen. Viss dokumentation är nödvändig, men annat kan också vara en fördel att ha tillgängligt i maskinen.

Kom ihåg att alltid bevara originaldokument på företaget. Använd kopior i fordonspärmen.

Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljöverket kräver att fordonspärmen minst innehåller:

 • Bruksanvisning.
 • Försäkran om överenstämmelse mot maskindirektivet (ingår som regel i bruksanvisningen för moderna maskiner).
 • Tillsynsjournaler.
 • Senaste besiktningsintyg* efter återkommande besiktning.
 • Besiktningsintyg från första besiktning (i förekommande fall).
 • Information att eventuella brister upptäckta vid besiktning är åtgärdade.
 • Intyg/uppgift om datum då anordningen första gången togs i drift.

Den här dokumentationen ska ni kunna visas upp vid ett eventuellt besök av Arbetsmiljöinspektionen eller om utrustningen omfattas av AFS 2003:6, besök från ett ackrediterat kontrollorgan.

Digital dokumentation är ok

Kravet i de flesta av Arbetsmiljöverkets föreskrifter är att dokumentation ska finnas tillgänglig. Dokumentationen kan vara tillgänglig som en fysiskt utskriven kopia eller lagras digitalt, förutsatt att det är lätt att få tillgång till dokumenten den vägen.

* OBS: Den som använder en eller flera besiktningspliktiga anordningar utan att kunna visa upp senaste besiktningsintyg ska betala en sanktionsavgift om minst 40 000 kr och upp till 400 000 kr.

Hänvisningar Arbetsmiljöverket

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), §7, §14, §17-21

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6), §7, §29-34 

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), §4, §27-29

Ackrediterade kontrollorgan

Vägtrafik och registrerade motorredskap

Registrerade motorredskap med tjänstevikt över 2000 kg ska vara trafikförsäkrade enligt Trafikskadelag (1975:1410).

Motorredskap klass I ska kontrollbesiktas första gången 4 år efter att det togs i bruk och därefter med 24 månaders intervall enligt Fordonsförordning (2009:211).

Fordonspärmen kan därför med fördel innehålla kopior av:

 • Giltig trafikförsäkring
 • Intyg från kontrollbesiktning (i förekommande fall).

Digitala format som är tillgängligt via mobiltelefon eller liknade är alltid användbart. Tänk på att uppgifter om godkänd kontrollbesiktning och giltig försäkring för fordon som är registrerade lagras även hos Transportstyrelsen och går att få tag på den vägen

Transportstyrelsens sms-tjänst Besiktningsuppgifter

Transportstyrelsens e-tjänst Dina fordon

Om motorredskap Transportstyrelsen

Trafikskadelag (1975:1410)

Miljökrav som fordonet uppfyller

Det är vanligt att beställare har krav i sin upphandling att maskinen som ska utföra arbetet ska uppfylla vissa miljövillkor. Fordonspärmen kan därför med fördel innehålla de dokument som styrker att miljökraven uppfylls.

Exempel på dokument:

 • Miljödeklaration/miljödatablad från tillverkare/generalagent
 • Intyg från leverantör att hydraulvätska är biologiskt nedbrytbar
 • Bränsledeklaration

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 17 maj 2021