user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera.
För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

 • Extra skatt på bilar från 1 juli 2018

  Från 1 juli får nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt <3500 kg), med höga utsläpp av koldioxid, en årlig extra skatt under de tre första åren.
 • Miljökrav i entreprenader

  Trafikverkets och storstädernas miljökrav för upphandling av entreprenader har uppdaterats för perioden 2018 och framåt. Här gör vi en sammanfattning av kraven.
 • Policy i företaget

  En policy är en avsiktsförklaring som beskriver företagets inriktning inom ett specifikt område, t.ex. Miljö, Kvalitet eller Arbetsmiljö. Fördelen med att utforma sitt företags policy inom olika områden är att det fastställer normer och värderingar.
 • Fortfarande problem med miljöoljor

  Av de som hittills svarat på vår enkät om användning av miljöoljor anger hälften att de har någon form av problem. Berätta om dina erfarenheter i enkäten nedan. Ju fler som svarar desto tydligare bild får vi.
 • Nödlägesberedskap och krishantering

  Om olyckan har varit framme kan det underlätta om det i företaget finns rutiner för hur man ska agera och vilken skyddsanordningar som finns tillgängliga.