user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker.

Välj ett ämne

 • Föroreningar, utsläpp och miljöskador

  Föroreningar i mark kan påträffas vid schaktarbeten och utsläpp från maskiner och verksamheter kan vara farliga för miljö och hälsa. Rätt åtgärder minskar risken för att föroreningar sprids.
 • Strandnära områden och biotopskydd

  I strandnära områden och områden med särskild vegetation, växtlighet eller kultur är möjligheterna till entreprenadarbeten begränsade och belagda med restriktioner om tillstånd eller får utföras endast med dispens.
 • Länkar för mer information

  En samling av användbara länkar till miljölagstiftning, regler och hemsidor med specifik information och sökfunktioner.
 • Terrängkörning är inte tillåtet

  Det är i princip förbjudet att köra med motordrivna fordon på barmark utanför vägnätet. De undantag som finns regleras av terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.
 • Hantering av schaktmassor, berg- och grustäkter

  Berg- och grustäkter är särskilda verksamheter som kräver tillstånd. Även upplag och hantering av schaktmassor kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga.