user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera.
För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

 • Drivmedelsskatt

  Priset på drivmedel utgörs av bränslepris och energi- respektive koldioxidskatt. Här följer en kort beskrivning av dessa skatter och hur de påverkar dig som entreprenör.
 • Investeringsstöd till klimatsmarta

  Det finns möjlighet för företag att söka statligt stöd för investeringar för att effektivisera energianvändning och minska utsläppen av koldioxid. Kanske har du funderat på att gå över till förnybart bränsle eller montera solpaneler?
 • Biodrivmedel och reduktionsplikt

  Från den 1 juli 2018 gäller det nya regelverket om reduktionsplikt. Energimyndigheten har tagit fram en ny föreskrift för drivmedelsleverantörer om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.
 • Föreskrifter för cisterner

  Föreskrifter från Naturvårdsverket och MSB reglerar vad som gäller angående cisterner/tankar och rörledningar för brandfarliga vätskor.
 • ME Ledningssystem - ett webbaserat verktyg anpassat för branschen

  Gillar du ordning och reda? Det gör vi på ME också! Därför har vi tagit fram ett webbaserat verktyg för ledningssystem som är anpassat för maskinentreprenad- och anläggningsbranschen.