user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: iStock

Biodrivmedel och reduktionsplikt

Reduktionsplikten innebär en skyldighet för drivmedelsleverantörer att minska utsläppen av växthusgas från fossila bränslen genom inblandning av förnybara drivmedel.

Reduktionsplikten innebär en skyldighet för drivmedelsleverantörer att minska växthusgasutsläppen från bensin och dieselbränslen genom inblandning av biodrivmedel. Inledningsvis är kravet att utsläppen ska minska med 2,6 procent för bensin respektive 19,3 procent för diesel. Det långsiktiga målet är att växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av biodrivmedel ska minska med 40 procent till 2030.

Om reduktionsplikten - Energimyndigheten

För dig som köper bränsle

Tillgången på biodrivmedel är ännu begränsad. Det kan leda till en höjning av priset på drivmedel som kan bli kännbar. Du som är entreprenör kan skydda dig för en prishöjning dels genom att avtala om pris på bränsle från din leverantör, och dels genom att reservera dig i avtal med kunder för oförutsedda kostnader så som skatter som införs.

Du kan också koppla ersättningen för kostnadsutvecklingen för drivmedel i avtalet genom att hänvisa till ME-anläggningsmaskiindex som beräknas av SCB och fastställer indextal som speglar prisutvecklingen för drivmedel. Reglera ersättningen för drivmedel med täta intervall, helst månadsvis. 

Använd även MEr-06, den blankett som ME tagit fram för reservationav priser för oförutsedda prisjusteringar.

Till sidan för blanketter och formulär

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 8 juni 2018