user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: iStock

Avtala om pris på biodrivmedel

Tillgången på biodrivmedel är begränsad. Det kan leda till en kännbar höjning av priset för dig som köper bränsle. Skydda dig mot prishöjningar. Du kan avtala om priset från leverantören och reservera dig i avtal med kunder för oförutsedda kostnader.

Tillgången på biodrivmedel är ännu begränsad. Det kan leda till en höjning av priset på drivmedel som kan bli kännbar för dig som köper bränsle. 

Du kan skydda dig för en prishöjning av biodrivmedel, dels genom att avtala om pris på bränsle från din leverantör, och dels genom att reservera dig i avtal med kunder för oförutsedda kostnader så som skatter som införs.

Du kan också koppla ersättningen för kostnadsutvecklingen för drivmedel i avtalet genom att hänvisa till ME-anläggningsmaskinindex som beräknas av Statistikmyndigheten SCB och fastställer indextal som speglar prisutvecklingen för drivmedel. Reglera ersättningen för drivmedel med täta intervall, helst månadsvis. 

Använd även MEr-06, blanketten som ME tagit fram för reservation av priser för oförutsedda prisjusteringar.

Ladda ner Reservation MEr06 (pdf)

Vad är reduktionsplikten?

Reduktionsplikten innebär en skyldighet för drivmedelsleverantörer att minska växthusgasutsläppen från bensin och dieselbränslen genom inblandning av biodrivmedel. Inledningsvis är kravet att utsläppen ska minska med 2,6 procent för bensin respektive 19,3 procent för diesel. Det långsiktiga målet är att växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av biodrivmedel ska minska med 40 procent till 2030.

Om reduktionsplikten - Energimyndigheten

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 8 juni 2018
Uppdaterad den 14 oktober 2020