user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: iStock

Biodrivmedel och reduktionsplikt

Från den 1 juli 2018 gäller det nya regelverket om reduktionsplikt. Energimyndigheten har tagit fram en ny föreskrift för drivmedelsleverantörer om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.


Reduktionsplikten innebär en skyldighet för drivmedelsleverantörer att minska växthusgasutsläppen från bensin och dieselbränslen genom inblandning av biodrivmedel. Inledningsvis är kravet att utsläppen ska minska med 2,6 procent för bensin respektive 19,3 procent för diesel. Det långsiktiga målet är att växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av biodrivmedel ska minska med 40 procent till 2030.

Om reduktionsplikten - Energimyndigheten

För dig som köper bränsle

Tillgången på biodrivmedel är ännu begränsad och det är tveksamt om det är möjligt att nå nivån som är satt på reduktionsplikt från 1 Juli 2018. Det kan leda till en höjning av priset på drivmedel som kan bli kännbar, då det finns risk för en kombinerad effekt av ökad efterfrågan på den begränsade tillgång av biodrivmedel som finns, och en extra skatt om den lagstadgade reduktionsplikten inte uppnås på grund av brist på råvara. 

Du som entreprenör kan skydda dig för en prishöjning dels genom att avtala om pris på bränsle från din leverantör, och dels genom att reservera dig i avtal för oförutsedda kostnader så som skatter som införs.

Du kan också koppla ersättningen för kostnadsutvecklingen för drivmedel i avtalet genom att hänvisa till ME-anläggningsmaskiindex som beräknas av SCB och fastställer indextal som speglar prisutvecklingen för drivmedel. Reglera ersättningen för drivmedel med täta intervall, helst månadsvis. 

Använd även MEr-06, den blankett som ME tagit fram för reservationav priser för oförutsedda prisjusteringar.

Till sidan för blanketter och formulär

Publicerad den 8 juni 2018