user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: ABG

Föreskrifter för cisterner

Föreskrifter från Naturvårdsverket och MSB reglerar vad som gäller angående cisterner/tankar och rörledningar för brandfarliga vätskor.

Naturvårdverket och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter som gäller cisterner/farmartankar och rörledningar för brandfarliga vätskor, exempelvis drivmedel.

MSB:s föreskrift MSBFS 2018:3 omfattar de krav som ställs angående:

 • Tekniska krav vid tillverkning
 • Installationskontroll
 • Periodiska kontroller (återkommande besiktning)

Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5 omfattar hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt anslutna rörledningar och slangledningar. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Det är bland annat krav på:

 • Information till tillsynsmyndigheten senast 4 veckor innan installation av cistern eller hanteringen påbörjas
 • Sekundärt skydd
 • Omhändertagande när cistern tas ur bruk

OBS: Från 1 januari 2019 är det förenat med miljösanktionsavgift att inte uppfylla krav på information till tillsynsmyndighet.

Den som har en cistern/farmartank omfattas av dessa regler från MSB och Naturvårdsverket, vilket bland annat innebär:

 • Att återkommande kontroll enligt MSB’s föreskrift utförs med 6 eller 12 års mellanrum beroende på tankens korrosionsskydd (klass S respektive K). 
 • Tillsynsmyndigheten, som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, (miljökontoret) ska få en kopia av dig som innehavare av cistern på utförda kontroller enligt MSB:s föreskrifter.
 • Dubbelmantlad cistern är inte längre godkänd som sekundärt skydd.

 

Tank placerad inom vattenskyddsområde ska ha en väl synlig skylt av varaktig beständighet med texten ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” uppsatt vid påfyllningsröret. Skylten ska även innehålla följande information:

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Volym
 • Högsta fyllningsflöde
 • Innehåll

Finns det lokala skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde som innehåller strängare krav än Naturvårdsverkets föreskrifter gäller de lokala skyddsföreskrifterna.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 8 januari 2019