user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Vattenfall Eldistribution

Undvik kabelskador med Ledningskollen

Kontakta Ledningskollen innan du gräver. Via webtjänsten får du kontakt med de nätägare som har kablar i marken där du ska arbeta.

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen. Det är en webtjänst med syfte att minska antalet grävskador på samhällets infrastruktur. Ledningskollen underlättar kommunikationen mellan ägare av nedgrävda ledningar och de som vill veta var dessa finns. Vanligtvis använder man Ledningskollen när man planerar något slags markarbete. Tjänsten kan också användas för samordning och informationsutbyte vid planering och projektering.

Så använder du Ledningskollen

Att göra en förfrågan är enkelt. Först registrerar du sig som användare i Ledningskollen, du loggar sedan in och skapar ett ledningsärende genom att mata in nödvändig information om var och när arbetet ska göras. Informationen skickas till ledningsägare anslutna till Ledningskollen och som har infrastruktur i närheten av området förfrågan gäller.

Du får sedan information från de ledningsägare som är berörda av det arbete du ska utföra och du ska begära en utsättning direkt till de ledningsägare som har kablar i marken där du ska arbeta.

Nätägare

Representerar du ett företag eller en organisation som äger infrastruktur är det också lätt att registrera de områden du har ledningar i Ledningskollen.

Det kostar inget att registrera sig på, eller att skapa ärenden hos ledningskollen.se. Däremot kan det medföra kostnader att få en utsättning. Ledningskollen är inte heltäckande, den svarar bara för infrastruktur från de deltagare som står bakom tjänsten. Kontrollera därför med andra aktörer såsom kommunen, väghållare och liknande om utsättning erfordras.

Ledningskollen

Undvik misstagen, lär av Grävallvar

Gör rätt första gången så sparar du tid och pengar. Om du följer dessa råd så undviker du de vanligaste misstagen som orsakar kabelskador:

  • Se till att det alltid finns ledningsanvisning innan grävning påbörjas.
  • Handschaktning eller försiktig grävning ska ske inom en meter från anvisad ledning.
  • Begär ny ledningsanvisning om markarbetets område förändras.
  • Säkra att en fysisk utsättning bevaras.
  • Att grävmaskinisten har instruktioner om ledningsanvisningen och all information.

Grävallvar arbetar för att grävarbetet ska bli säkrare med färre kabelskador. Deras kunskapsbank lär dig hur du kan undvika de vanligaste misstagen.

Grävallvars kunskapsbank

Ansvarsfriskrivning

Är du underentreprenör så är det din uppdragsgivare eller dennes beställare/byggherre som ska skapa ett ledningsärende och du bör fråga efter det underlaget. Om det då är din uppgift att begära utsättning så har du det underlag du behöver för att kontakta aktuella nätägare.

Om din uppdragsgivare/beställare inte har gjort detta förarbete, vill vi rekomendera att du friskriver dig för ansvar mot kabelskador och liknande. Det finns en färdig blankett "Ansvarsfriskrivning" under rubriken "Kvalitet" på sidan blanketter och dokument.

Blanketter och dokument 

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 20 juni 2022