user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Så hanterar du bluffakturor

Fakturabedrägeri, som också kallas Bluffaktura, är ett krav på betalning för en vara eller tjänst som du aldrig beställt eller fått levererad.

Ett fakturabedrägeri kan till exempel handla om att en försäljare påstår att du beställt en vara eller tjänst, men att du är av motsatt uppfattning. Du kan råka ut för bluffakturor både som privatperson och som företagare.

Bestrid fakturan

Kronofogdemyndigheten föreslår följande om du blivit utsatt för bluffakturor:

  • Invänd mot (bestrid), fakturan genom att stryka ett streck över den och skriva "Bestrider betalningsansvar – ej beställt" och skicka ditt bestridande via mejl. fax eller rekommenderat brev så att datum och tid framgår.
  • Skicka sedan fakturan i retur till avsändaren och spar en kopia på det du skickat.
  • Gör polisanmälan för bedrägeriförsök.
  • Gör samma sak igen om du får en påminnelse eller ett inkassobrev.
  • Motivera varför du bestrider och skicka med kopia på tidigare bestridande.

Bestrid även kravet från Kronofogdemyndigheten

Om den som skickar bluffakturor till dig skickar betalningskravet vidare till Kronofogden får du ett brev från dem. Bestrid även detta omgående, annars fastställer Kronofogden att kravet är en skuld, vilket kan leda till att du måste betala, och eventuellt ger det en betalningsanmärkning. Bestrid kravet från Kronofogden skriftligen. Skriv att du bestridit fakturan och att det inte finns någon skuld.

När du bestridit kravet kan företaget bakom fakturan välja att driva ärendet vidare till tingsrätten. Det är då upp till företaget att bevisa att ni ingått ett avtal.

Semestertider är bedragartider

Sommar och semester brukar vara högsäsong för bedragare. Ordinarie personal finns inte på plats, och med dem inte heller erfarenheten och magkänslan om hur krav och önskemål från leverantörer och kollegor brukar hanteras.

Plötsligt dimper det ner en faktura på något som inte alls är beställt eller levererat. Eller så ringer en säljare och försöker hävda att ni har ingått ett avtal. Den här typen av samtal kan bli mycket påfrestande för den som råkar ut för det, särskilt om det är en semesterersättare tillfälligt på plats. Ge aldrig bedragaren chansen att hävda att ett avtal har slutits och får ni en faktura som inte känns helt rätt – bestrid den. I första hand via mail till företaget. Det räcker inte att bara ignorera den falska fakturan, du måste agera. Dokumentera allt, när fakturan inkommit, när och hur du bestridit den etc. och gör alltid en polisanmälan.

Nedan följer några andra tips som kan minimera bedrägeririsken inför sommarens ledighet:

  • Tacka aldrig ja till något via telefon. Om uppringaren insisterar på att en betalning ska genomföras eller en faktura betalas, be om att få ringa tillbaka.
  • Unna er att vara lite extra misstänksamma. Kontrollera nya kunder och leverantörer som kontaktar er. Ställ frågor och gör sökningar på internet innan ni går vidare med leverans eller betalning.
  • Var minst två personer som attesterar kostnader och gör inga utbetalningar under tidspress, detta minskar risken att fel begås.
  • Var alltid misstänksam om något ska gå snabbt.

Mer information

På Kronofogdemyndighetens, Konsumentverkets och Svensk Handels webbplatser kan du få råd och tips om hur du ska göra om du är drabbad. Svensk Handel har även en lista med namn och adresser till företag som de anser vara oseriösa.

Kronofogdemyndigheten

Konsumentverket

Svensk Handel

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 28 maj 2020
Uppdaterad den 28 maj 2020