user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Nyheter

Som maskinentreprenör är det mycket att hålla reda på. Med jämna mellanrum sker det dessutom förändringar i omvärlden som påverkar dig och din verksamhet. Här hittar du branschrelaterade nyheter som berör dig som är medlem i ME.

Vattenfall backar efter kraftig kritik från ME

I slutet av april skickade Vattenfall ut ett krav till sina underleverantörer där man krävde en omedelbar prissänkning med 20 procent året ut – på redan ingångna avtal. Brevet avslutades med att man skulle konsolidera sina beställningar till de leverantörer som anstränger sig för att stötta Vattenfall.

Gränshinder blev möjligheter på ME-konferens

Maskinentreprenörerna genomförde en välbesökt konferens i Malmö i februari som arrangerats tillsammans med Byggföretagen, Dansk Byggeri och Nordiska ministerrådet. Cirka 100 deltagare var på plats och minst hälften var från den danska sidan av Öresund.

20 miljoner i stöd till uppkopplad infrastruktur

24 oktober öppnar det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 en utlysning där du kan söka stöd från Vinnova till innovationsprojekt för uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

Ta det skriftligt och undvik dyra kostnader

När beställaren har önskemål som kan ställa till det är det viktigt att säga ifrån. Avrådan ska vara skriftlig och finnas med i avtalet. Annars finns det risk för dyra kostnader längre fram.

Nya regler för generationsskiften i fåmansbolag

Från den 1 juli 2019 gäller nya regler för generationsskiften i fåmansbolag. Överlåtelse till en familjemedlem omfattas nu av samma skatteregler som överlåtelse till extern köpare. Tidigare kunde skatten bli betydligt högre om en familjemedlem tog över företaget.