user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Nyheter

Som maskinentreprenör är det mycket att hålla reda på. Med jämna mellanrum sker det dessutom förändringar i omvärlden som påverkar dig och din verksamhet. Här hittar du branschrelaterade nyheter som berör dig som är medlem i ME.

Anläggningsmaskinindex blir kvar

I höstas gav Statistikmyndigheten SCB besked att alla externa uppdrag med produktion av index skulle avslutas under 2023. Nu har de lovat att fortsätta producera vårt index – fram till 2025.

Vårfest och regionstämmor lockade många

Den 4 mars var det dags för regionstämma för ME:s södra regioner, 3 och 4. Stämmorna hölls på Hooks Herrgård utanför Jönköping, och kombinerades med konferens och vårfest.

"Hjälpen jag fick var värd varenda krona av medlemsavgiften"

MEDLEMSFÖRMÅNER. ME erbjuder en rad branschanpassade kurser, dels i egen regi, dels i samarbete med utvalda partner. Medlemmar har generösa rabatter, och vissa av kurserna erbjuds också som företagsförlagda – på plats ute hos företagen. En som haft nytta av ME:s kursutbud är Stefan Brodin från Brodins Entreprenad AB.

Här sker mest dieselstölder just nu

211 stölder av diesel ur fordonstank – bara i januari. Siffran kommer från den månadsrapport som Polisen nyligen släppt. Värst drabbade är södra och västra Sverige. Vi har tipsen på hur du skyddar dig, och vad du ska göra om du blir utsatt.

Omtyckt uppslagsbok med 37 år på nacken

MEDLEMSFÖRMÅNER. Maskinentreprenörernas handbok, eller ME-handboken som den också kallas, dimper ner i medlemmarnas brevlåda en gång om året. Fullmatad med det mesta en maskinentreprenör behöver veta är den en av ME:s mest uppskattade förmåner.

"Man bygger ett kontaktnät – det är viktigt på lång sikt"

MEDLEMSFÖRMÅNER. Det finns många fördelar med medlemskapet i ME. En av dem är de medlemsträffar som anordnas över landet. På träffarna kan maskinentreprenörer i området knyta värdefulla kontakter och hålla sig uppdaterade på det senaste i branschen.

ME ansluter sig till projekt som ska minska brottslighet

Stölder av drivmedel, material och produkter är ett stort problem för ME:s medlemmar och andra närliggande yrkesgrupper. Genom samarbete inom och mellan företag, försäkringsbranschen och polisen kan en del av brotten förebyggas.

Trafikverket betalar leverantörer snabbare

Trafikverket har beslutat att från och med den 15 augusti 2022 betala fakturor inom 15 dagar. Om du som leverantör vill ta del av erbjudandet anger du det bara på din faktura.

Vattenfall backar efter kraftig kritik från ME

I slutet av april skickade Vattenfall ut ett krav till sina underleverantörer där man krävde en omedelbar prissänkning med 20 procent året ut – på redan ingångna avtal. Brevet avslutades med att man skulle konsolidera sina beställningar till de leverantörer som anstränger sig för att stötta Vattenfall.

Gränshinder blev möjligheter på ME-konferens

Maskinentreprenörerna genomförde en välbesökt konferens i Malmö i februari som arrangerats tillsammans med Byggföretagen, Dansk Byggeri och Nordiska ministerrådet. Cirka 100 deltagare var på plats och minst hälften var från den danska sidan av Öresund.

20 miljoner i stöd till uppkopplad infrastruktur

24 oktober öppnar det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 en utlysning där du kan söka stöd från Vinnova till innovationsprojekt för uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

Ta det skriftligt och undvik dyra kostnader

När beställaren har önskemål som kan ställa till det är det viktigt att säga ifrån. Avrådan ska vara skriftlig och finnas med i avtalet. Annars finns det risk för dyra kostnader längre fram.

Nya regler för generationsskiften i fåmansbolag

Från den 1 juli 2019 gäller nya regler för generationsskiften i fåmansbolag. Överlåtelse till en familjemedlem omfattas nu av samma skatteregler som överlåtelse till extern köpare. Tidigare kunde skatten bli betydligt högre om en familjemedlem tog över företaget.