user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Var med och kvalitetssäkra ME-index

Anläggningsmaskinindex, som Statistikmyndigheten SCB tar fram åt ME, används av upphandlare och entreprenörer över hela Sverige för att reglera priser i avtal som löper över längre perioder. Under 2018 gör SCB och ME en översyn av de uppgifter som ligger till grund för indexberäkningen.

Index beräknas av Statistikmyndigheten SCB utifrån ett antal förutsättningar angående räntor, valutakurs, servicekostnader, maskinpriser och liknande. Dessutom tar index hänsyn till hur kostnaderna för ägandet och brukandet av maskinen fördelas mellan kostnader för kapital, bränsle, underhåll, reparationer, slitdelar, däck, besiktningar, försäkring, administration med mera.

Uppdatering av ME-index

Sedan årtionden har anläggningsmaskinindex (ME-index) varit en ekonomisk fyrvaktare som många upphandlare och entreprenörer använt för att reglera avtalade priser i kontrakt som löpt under långa perioder. Därför kvalitetssäkrar SCB och ME nu under 2018 att beräkningsmodellen ligger i linje med den faktiska kostnadsbild som entreprenörer och maskinägare har.

Svara på enkäten

Under sommaren har SCB skickat ut en enkät angående kostnadsfördelning till ett stort antal maskinägare för att samla in underlag för indexberäkningen. Alla svar behandlas strikt konfidentiellt och sammanställs så att de svarande förblir anonyma. Har du redan fått en fråga från SCB om medverkan så är det en stor hjälp om du medverkar. Har du inte fått frågan ännu, men vet att du har en bra uppfattning om hur maskinkostnaderna fördelar sig just i ditt företag är vi mycket tacksamma om du vill medverka.

Så här gör du

Enkäten hämtar du i form av en Excel-fil:

OBS: När du öppnar filen får du en notis om att filen är skyddad för redigering och att makron är in-aktiverade, bekräfta genom att klicka på knappen "Aktivera"

Hämta enkäten 

Du får utförligare instruktioner i varje steg i enkäten, men på ett enkelt sätt fyller du i de uppgifter som är relevanta för de maskintyper du äger och skickar sedan en kopia av filen till SCB via e-post.

Skicka filen hit: byggindex@scb.se

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 28 augusti 2018
Uppdaterad den 28 augusti 2018