user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Cementkrisen

Cementkrisen och konsekvenser för branschen

Kontakta oss

Få svar direkt med ME-rådgivningen

Vi finns tillgängliga måndag-fredag 08:00-16:00

Kontakta oss

 

Bakgrund

Den 31 oktober 2021 löpte Cementas tillstånd för kalkstensbrytning i Slite ut. Riksdagen röstade under hösten igenom en lagändring i miljöbalken som ger regeringen möjlighet att besluta om att förlänga Cementas tillstånd, vilket gjordes den 18 november.

Cementa har nu ett tillfälligt förlängt tillstånd att bryta den volym kalksten som kvarstår i tidigare tillstånd, och därmed fortsätta sin verksamhet i Slite på Gotland till den 31 december 2022.

Regeringens beslut har överklagats av flera miljöorganisationer, och det återstår för Högsta förvaltningsdomstolen att pröva och fatta beslut i dessa ärenden. Urbergsgruppen begärde i samband med sitt överklagande en så kallad inhibition, vilket skulle innebära ett omedelbart produktionsstopp i Cementas anläggning i Slite. 

Den 15 februari meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att man avslår yrkandet om inhibition vilket ger bygg- och anläggningsbranschen en andhämtningspaus – men vi är inte i mål. Cementkrisen är inte löst, bara skjuten på framtiden.

Den 18 april lämnade Cementa in en ansökan om ett nytt 4-årigt tillstånd att bryta kalksten i Slite. 

Läs mer om vad som hänt och hur det påverkar branschen via länkarna nedan.

Hur påverkar cementkrisen dig som arbetsgivare?

Q&A - Om det blir cementbrist kommer många bygg- och anläggningsprojekt att pausas på obestämd framtid. I förlängningen kan det innebära att du behöver både varsla och säga upp personal på grund av arbetsbrist.

Hur påverkar cementkrisen oss som bransch?

Q&A - Ungefär 75% av all cement som används i Sverige tillverkas i Cementas anläggning i Slite. Det beräknade investeringsbortfallet ligger på över 20 miljarder kronor i månaden. Bygg- och anläggningssektorn samt gruvnäringen påverkas direkt.

Löpande uppdateringar av händelser i cementkrisen

Vad händer i cementkrisen? Vad gör politikerna? Hur går det med Cementas ansökan? Vad säger myndigheterna? På den här sidan uppdaterar vi dig löpande på makthavarnas, beslutfattarnas och intressenternas utspel i cementkrisen.