user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Cementkrisen

Cementkrisen och konsekvenser för branschen

Kontakta oss

Få svar direkt med ME-rådgivningen

Vi finns tillgängliga måndag-fredag 08:00-16:00

Kontakta oss

Bakgrund

Den 31 oktober löpte Cementas tillstånd för kalkstensbrytning i Slite ut. Riksdagen har under hösten röstat igenom en lagändring i miljöbalken som ger regeringen möjlighet att besluta om att förlänga Cementas tillstånd, vilket gjordes den 18 november.

Cementa har nu ett tillfälligt förlängt tillstånd att bryta den volym kalksten som kvarstår i tidigare tillstånd, och därmed fortsätta sin verksamhet i Slite på Gotland till den 31 december 2022.

Regeringens beslut säkrar cementförsörjningen på kort sikt, vilket ger bygg- och anläggningsbranschen en andhämtningspaus – men vi är inte i mål. Cementkrisen är inte löst, bara skjuten på framtiden. 

Beslutet kommer att överklagas av flera miljöorganisationer, och det återstår för Högsta förvaltningsdomstolen att pröva och fatta beslut i dessa ärenden. I och med ett överklagande uppstår en risk för att domstolen i väntan på att målet avgörs utfärdar en så kallad inhibition, vilket innebär ett omedelbart produktionsstopp i Cementas anläggning i Slite.

Läs mer om vad som hänt och hur det påverkar branschen via länkarna nedan.

Hur påverkar cementkrisen dig som arbetsgivare?

Q&A - Om det blir cementbrist kommer många bygg- och anläggningsprojekt att pausas på obestämd framtid. I förlängningen kan det innebära att du behöver både varsla och säga upp personal på grund av arbetsbrist.

Hur påverkar cementkrisen oss som bransch?

Q&A - Ungefär 75% av all cement som används i Sverige tillverkas i Cementas anläggning i Slite. Det beräknade investeringsbortfallet ligger på över 20 miljarder kronor i månaden. Bygg- och anläggningssektorn samt gruvnäringen påverkas direkt.

Löpande uppdateringar av händelser i cementkrisen

Vad händer i cementkrisen? Vad gör politikerna? Hur går det med Cementas ansökan? Vad säger myndigheterna? På den här sidan uppdaterar vi dig löpande på makthavarnas, beslutfattarnas och intressenternas utspel i cementkrisen.