user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Hur påverkar cementkrisen dig som arbetsgivare?

Vad innebär cementbrist för dig som medlem?

Om det blir cementbrist kommer många bygg- och anläggningsprojekt att pausas på obestämd framtid och du kan komma att bli stående med oförutsägbara kostnader och personal du inte har jobb för. I förlängningen kan det innebära att du behöver både varsla och säga upp personal på grund av arbetsbrist.

Kan ME hjälpa oss om vi behöver säga upp personal?

ME biträder alla medlemsföretag från första frågan till att genomföra förhandling med facken. Det ingår i din medlemsavgift att få kostnadsfria råd och förhandlingshjälp.

Hur gör jag om jag behöver säga upp personal?

Det bästa är att läsa vår steg för steg guide med tillhörande blanketter och mallar. 

Om du behöver hjälp kommer våra förhandlare och rådgivare att biträda dig i förhandlingen gentemot facket. Allt detta ingår i ditt medlemskap i ME.

När behöver jag varsla och hur varslar jag?

Ett varsel är det meddelande du i vissa fall behöver sända till arbetsförmedlingen om du ska säga upp fler än fem anställda. Planerar du att säga upp fler än fem, men färre än 25, behöver du underrätta arbetsförmedlingen en månad före driftsinskränkningen.

I och med att den anställde har minst en månads uppsägningstid räcker det att underrätta arbetsförmedlingen efter genomförd arbetsbristförhandling enligt MBL.

Ska du säga upp fler än 25 anställda behöver du varsla arbetsförmedlingen minst två månader före driftsinskränkningen genomförs.

Vi rekommenderar starkt att du ringer vår rådgivningsjour för att reda ut när ett större varsel som omfattar mer än 25 anställda ska läggas på bästa sätt.

Behöver jag förhandla med facket innan vi säger upp personal?

Ja. Att genomföra en driftsinskränkning omfattas av förhandlingsskyldighet gentemot de fackförbund du som arbetsgivare är kollektivavtalsbunden mot.

Allt finns samlat i vår steg-för-steg-guide 

Hur vet jag vem som ska sägas upp om jag måste säga upp personal?

Förenklat gäller att den sist anställde inom respektive yrkeskategori ska sägas upp först vid arbetsbrist. Det finns vissa undantagsregler från detta beroende på kvalifikationer och hur stor verksamhet du bedriver, hur du har valt att dela in de anställda i olika yrkeskategorier beroende på vad de arbetar med, vilka yrkesbevis de har osv.

Vi rekommenderar starkt att du ringer vår rådgivningsjour för att klargöra vem som ska sägas upp vid en arbetsbristsituation.

Om jag behöver säga upp personal, hur lång uppsägningstid har de anställda?

1-6 månader beroende på hur länge de varit anställda. För exakta uppgifter se tillämpligt kollektivavtal på me.se.

Här kan du läsa mer om ditt kollektivavtal
 

Publicerad den 26 oktober 2021