user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Hur påverkar cementkrisen oss som bransch?

När tar cementen slut? Varför importerar vi inte bara cement från andra länder? Vad gör Cementa för att lösa problemet? Här får du svar på de vanligaste frågorna om cementkrisen.

Vilka konsekvenser får cementkrisen för branschen?

Ungefär 75 % av all cement som används i Sverige tillverkas i Cementas anläggning i Slite. Det beräknade investeringsbortfallet ligger på över 20 miljarder kronor i månaden.

Bygg- och anläggningssektorn samt gruvnäringen påverkas direkt. Lägg därtill följdeffekter i närliggande sektorer som transportsektorn och stålindustrin.

Byggföretagen har gjort en konsekvensanalys som visar på att cirka 90 000 personer inom byggbranschen drabbas av arbetsbrist om cementbrist uppstår. Inom Maskinentreprenörerna visar vår konsekvensanalys att cirka 9 500 maskinförare drabbas på motsvarande sätt.

Vad gör ME för att undvika att det blir ett stopp av cementleveranser?

Tillsammans med våra systerorganisationer och Svenskt Näringsliv driver vi frågan på högsta politiska nivå. Dessutom arbetar vi med att få lokala och regionala makthavare att förstå vilka konsekvenser detta domstolsbeslut får för oss alla – både för branschen och för Sverige.

Vad gör Cementa?

Cementa har under tiden förberett ansökningar om två nya permanenta tillstånd – ett kortare på 4 år och ett längre på 30 år. Den kortare ansökan skickades in den 18 april, men det hinner troligtvis inte myndighetsgranskas och godkännas under året på grund av de långa och krångliga miljötillståndsprocesser vi har i Sverige. Så det finns en överhängande risk att kalkstensbrytningen upphör igen efter december 2022.

I väntan på regeringens beslut om det tillfälliga tillståndet ökade Cementa sin brytning av kalksten och produktion av cement för att bygga upp lager som täcker 2-3 veckors stillestånd. De har även bromsat export till vissa länder, tecknat avtal om att köpa kalksten från Nordkalk på norra Gotland och sett över möjlighet för viss import av kalksten.

Läs mer om Cementas agerande på deras webbplats 

Varför importerar vi inte cement istället?

Av flera skäl, t ex:

  • Höga tekniska krav på cement i svensk betong. Både cement och betong genomgår olika hållfasthetstester under lång tid för att godkännas i svenska byggnader, broar, tunnlar och järnväg.
  • Leveranser av cement eller kalksten, oavsett ursprung, är bokat sedan länge eftersom många länder ”går för högtryck” inom bygg- och anläggningssektorn.
  • För att frakta cement till Sverige behövs stora fartyg som är specialbyggda för att hålla cementen helt fri från fukt. Dessa stora fartyg kan inte anlägga våra mindre svenska hamnar, vilket skulle kräva en ombyggnad, som i sin tur kräver … cement.
  • Från hamnarna saknas logistik för att på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt transportera cement till de industrier som gör betong.

När tar cementen slut?

I och med regeringens beslut om att ge Cementa ett tillfälligt förlängt tillstånd att bryta kalksten och tillverka cement är risken för cementbrist avblåst. Åtminstone till slutet av 2022.

Vad blir konsekvenserna för miljön och klimatet?

Ett alternativ till fortsatt kalkbrytning i Slite är import. Importen kommer till stora delar från länder som Kina, Algeriet och Turkiet där man inte är lika strikta i sin koldioxidreglering och där man använder stora mängder fossil energi vid cementtillverkning. Dessutom innebär import ökade frakter med båt och lastbil vilket till stor del sker med fossila drivmedel.

En annan konsekvens är att Cementa har påbörjat stora investeringar för att år 2030 bli världens första koldioxidneutrala cementtillverkare med hjälp av koldioxidavskiljning (CCS) i Slite. Om det blir ett kalkbrytningsstopp där kommer denna innovativa satsning att läggas ned, vilket påverkar både klimatet och Sveriges möjlighet att nå våra miljömål.

 

Uppdaterad den 9 mars 2022