user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Förbundsstämma 2019

Maskinentreprenörerna (ME) håller ordinarie förbundsstämma den 24 maj på ME-skolan i Bålsta. Det högsta beslutande organet i ME är förbundsstämman. Den utser ME:s styrelse och beslutar om förbundets verksamhet, inriktning, stadgar och budget. Förbundsstämman hålls varje år och består av stämmoombud från varje region.

Medlemmarna inom varje region har rätt att sända ombud i enlighet med förbundets stadgar § 9. Samtliga medlemmar äger rätt att närvara på stämman.

Enligt förbundsstadgarnas § 8, ska motion vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 24 april 2019.

Tid och plats

Var: ME-skolan, Dragrännan 19, Bålsta
När: Fredag 24 maj 2019
Tid: 10:00 – 13:00

Välkommen!

ME:s organisation