user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
SKB planerar bland annat att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i urberget vid Forsmark. Foto: Wikimedia commons

Informationsträff om SKB:s kommande byggprojekt i Forsmark

Maskinentreprenörerna tillsammans med Sveriges byggindustrier och Installatörsföretagen bjuder in till gemensam informationsträff med Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, om deras kommande stora byggprojekt.

SKB:s uppdrag är att på ett säkert sätt ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken. I dag lagras kortlivat radioaktivt avfall i ett slutförvar, SFR, i Forsmark, och använt kärnbränsle förvaras i ett mellanlager, Clab, i Oskarshamn. För att på ett långsiktigt säkert sätt kunna ta hand om det radioaktiva avfallet behöver SKB bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle och en inkapslingsanläggning, samt bygga ut det befintliga SFR. Det är tre världsunika byggprojekt med en drifttid som sträcker sig fram till 2090-talet.

Ställ frågor om projekten

Johan Hedlund, chef för SKB:s projektverksamhet, och Jenny Rees, mervärden och samhällskontakter, berättar mer om SKB:s verksamhet och kommande byggprojekt. Inköpschef, Jonas Palmqvist, finns också på plats för att informera om planerade upphandlingar. 

Fråga ME:s experter på plats

På plats från ME finns My Salama hansson, företagsrådgivare och Svante Flodén, teknik- och miljöexpert.

Tid och plats

När: Onsdag 5 februari
Tid: 08.30–10.00 Kaffe och smörgås serveras från 08.00
Plats: Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

Informationsträffen är kostnadsfri, men vid utebliven avanmälan debiteras 300 kr exkl. moms.

Anmäl dig här:

Sista anmälningsdag: 30 januari