user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Mostphotos

Öresundskonferens i Malmö - Inställd

Geografiskt ligger Sverige och Danmark nära men affärskultur, lagar och regler skiljer sig åt. Hur överbryggar vi hindren och gör det lättare att jobba över landsgränserna? Välkommen på en kostnadsfri konferens den 5 november på temat öppen arbetsmarknad för svenska och danska entreprenörer.

De svenska och danska marknaderna ligger nära varandra geografiskt och våra arbetsmarknader, entreprenader och språk liknar varandra i större utsträckning än andra EU-länder. Det ger goda förutsättningar för samarbete över landsgränserna men trots det möter företagen många hinder på vägen. Hinder som rör affärskultur, administrativa rutiner, lagar och regler samt inte minst säkerhet och arbetsmiljö.

Maskinentreprenörerna, Dansk Byggeri och Sveriges Byggindustrier har därför tagit initiativ till en gemensam konferens för att öka samarbetet mellan länderna. Med konferensen vill vi öka kunskapen om regler för ”människa och maskin” när svenska och danska entreprenörer ska korsa sundet och verka på andra sidan. Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på mat och dryck.

Program 5 november

09.30 Samling, kaffe och frukostbuffé
10.00 Maskinentreprenörerna hälsar välkommen och lämnar över ordet till dagens moderator Johan Wessman, administrativ direktör och chefredaktör Öresundsinstitutet
10.05 Norden- nya möjligheter genom färre gränshinder, Claes Håkansson, seniorrådgivare Nordisk Ministerråd
10.15

Præsentation fra Vejdirektoratet, Søren Andersen, entreprisechef
- kommende projekter
- regler, herunder vejen som arbejdsplads
- gode råd til udenlandske entreprenører i Danmark

10.45 Presentation från Trafikverket, Maria de la Motte, avdelningschef, Region Syd, Inköp och logistik
- kommande projekt
- regler omkring arbete på väg
- goda råd till utländska entreprenörerna i Sverige
11.15 Reflektioner från moderatorn
11.25 Kaffe och nätverk
11.45

Arbetsmiljökrav i Sverige
- arbetsmiljö på arbetsplatsen – ansvar och rollfördelning - ME/ Arbetsmiljöverket
- maskinförare – yrkesbevis och certifikat
- maskinen – lagkrav, besiktning, dokumentation, Jan-Olof Nilsson, teknisk chef besiktning, Svensk Maskinprovning

12.15

Arbejdsmiljøkrav i Danmark - tilsynschef Charlotte Hougaard Juhl og tilsynsførende Helle Jonassen i Arbejdstilsynet
- arbejdsmiljø på byggepladsen – ansvar og rollefordeling
- maskinfører – uddannelseskrav og anerkendelse
- gravemaskine og dumper – lovkrav, eftersyn, dokumentation mm. i Danmark

12.45 Reflektioner från moderatorn
13.00 Lunch
14.00 Erfarenheter från entreprenörer från bägge sidor sundet
- NCC - Niklas Andersson, affärschef i NCC Infrastructure: Hinder för att arbeta i ett gemensamt bolag på båda sidor sundet
- Barslund A/S - Rasmus Raun, afdelingschef for maskinafdelingen: Krav til manskinførere og maskiner
- Per Aarsleff A/S, Arbejdsmiljøorganisation i egen virksomhed og rollen som arbejdsmiljøkoordinator
14.30 Diskussion om en mer öppen marknad på bägge sidor sundet
- Trafikverket, Vejdirektoratet, Arbejdstilsynet, Maskinentreprenörerna/ Arbetsmiljöverket
- Bertel Haarder, folketingsmedlem og Danmarks repræsentant i det nordiske Grænsehindringsråd
- Carin Peters, Greater Copenhagen
15.15 Sammanfattning från Johan, vår moderator
15.30 Kaffe och nätverk
16.30 Tack för i dag


Vi bjuder på mat och dryck, men vi förbehåller oss att fakturera 500 kronor för anmäld som inte anmäler förhinder.

Tid och plats

När: tisdag 5 november
Var: Svenskt Näringsliv/Maskinentreprenörerna, Navigationsgatan 1 A Malmö

Öresundskonferensen är inställd på grund av för få anmälda. Vi gör ett nytt försök i början på nästa år.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

För Maskinentreprenörerna är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Här kan du läsa mer om ME:s integritetspolicy och vilka rättigheter du har.