user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Trucks in Dalarna

Trucks in Dalarna i Borlänge

Välkommen till Lastbils- och entreprenadmässan Trucks in Dalarna på Romme Alpin den 17-18 maj. ME är förstås på plats. Här berättar vi mer om medlemskapet och bjuder på intressanta seminarier.

Lastbils- och entreprenadmässan återkommer för sjunde gången till Romme Alpin och du är mycket välkommen. Som vanligt presenteras glänsande, mullrande motorer, tung dieseldoft, snabba bilar, kraftfulla kranar, veteranlastbilar och entreprenadmaskiner av varierande slag. Här finns det mesta för de flesta som är intresserade av motorfordon och entreprenad.

Du kan ställa upp i tävlingen Dalarnas Finaste Lastbil med två klasser: Modern och veteran. En jury och People´s Choise utser två vinnare i varje klass. Eller bara titta och rösta.

Mässan kryddas även med andra happenings som helikopterturer, simulatorer, volthytt och annat spännande för den som vill.

Familjeaktiviteter

Välkommen in i ME:s monter. Här finns personal från ME, ME-skolans kursverksamhet och ME Inköp som berättar hur du kan få bäst nytta av ditt medlemskap. Kom och tävla med radiostyrda grävmaskiner och dumpers. För barnen finns eldrivna barngrävare att köra.

Seminarium "Från fossila utsläpp till rena transporter"

Fredag 17 maj (i Värmestugan)

13.00-13.30

Det nationella färdplansarbetet - vad vill Sverige & EU?

Vilka mål vi har vi att minska utsläppen från transporter, hur är läget just nu, vilka åtgärder står till buds, vilka styrmedel diskuteras och slutligen hur kan en framtid se ut när vi nått målen.

Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket.

13.30-14.00  Frågestund och bensträckare
14.00-14.30

 Regional färdplansarbete - Fossilfria godstransporter på väg 

Nationellt har en färdplan för fossilfri konkurrenskraft tagits fram av åkerinäringen.
I färdplanen lyfts förutsättningar och möjligheter för åkerinäringen nationellt att bli fossilfri till 2045. Hur kan vi i Dalarna jobba vidare med denna färdplan? Vilka förutsättningar har åkerierna i Dalarna att bidra till denna utveckling och vad vinner man på det? Vilken infrastruktur finns och/eller behovs? Vad kan andra regionala aktörer göra för att underlätta denna utveckling?”

Maria Saxe, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Dalarna

 

14.30-15.00

Frågestund och bensträckare

 15.00-15.30

 Driftssäkerheten kring AdBlue?

Vi diskuterar de problem som varit med AdBlue och hur det ser ut idag. Hur kan man förbättra systemen så att problemen med avlagringar minimeras och hur kan vi uppgradera äldre fordons avgasklass för att de skall få fortsätta att användas i miljözon och upphandlingar? Hur det går till och vad det finns för svårigheter?
På lastbilar och bussar finns det ju tydliga regler, men för arbetsmaskiner är det svårt med godkännande då vi inte kan registreringsbesiktiga dem.

Mattias Franzén, marknadschef, Proventia

15.30-16.00

Frågestund och paneldebatt med deltagande föreläsare

 
Seminariet är ett samarrangemang mellan Maskinentreprenörerna och Sveriges Åkeriföretag och hålls i värmestugan på Romme.

Ingen föranmälan behövs. Varmt välkommen!

Öppettider:  Fre 12-17, lör 10-16
Entré:           Vuxen 80 kr, barn 6-16 år 20 kr
Plats:           Romme Alpin, Borlänge