user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Ansök här!

Antal årsanställda förra året avser medelantalet anställda under förra året förutom VD, ägare och ägares familjemedlemmar.

Uppgiften kan hämtas från årsredovisningen eller genom att ta totalt arbetade timmar under förra året och dividera med 1625 timmar (normalarbetstiden).

Man kan även räkna samman antalet arbetade månader under förra året och dividera med 12.

Lönesummor avser förra årets löner. De ska inkludera löner till VD, ägare och familjemedlemmar och anges i tusentals kronor.

Vilket kollektivavtal som ett ME-företag med blandad verksamhet inom både bygg och anläggning ska tillämpa beror på den huvudsakliga verksamhetsinriktningen för företagets maskin- och bilförare.

Uppdelningen mellan avtalsområdena för Maskinföraravtalet (ME-Seko) respektive Entreprenadmaskinavtalet (ME-Byggnads) är överenskommen mellan de centrala parterna och framgår av nedanstående indelning av arbetsobjekt. För verksamhet inom Gruvindustrins avtalsområde finns Gruventreprenadavtalet (ME-IF Metall).

För att företaget ska klassas till rätt avtal behöver du ange på vilken typ av arbetsobjekt företagets maskin- och bilförare huvudsakligen arbetat under de senaste två åren, utifrån nedanstående uppställning. Klassningen uppdateras sedan vartannat år.

Maskinföraravtalet (Seko)

  • Gator och vägar
  • Skogsbilvägar
  • All form av beläggningsarbeten inklusive isoleringsarbeten
  • Trafiklinjemarkering
  • Järnvägar, spårvägar och tunnelbanor
  • Mark- och ledningsarbeten även luftledningar
  • Allt schaktarbete i samband med kabelförläggning
  • Krossningsverksamhet och tillverkning av beläggningsmaterial
  • Avtalet omfattar även med ovanstående sammanhängande rengörings- städnings- och andra liknande servicearbeten inklusive vinterväghållning, liksom bearbetning av återvinnings- och rest- produkter från verksamhet som omfattas av avtalet
  • Avtalet omfattar även interna transporter som utförs inom arbetsplatsens område enligt ovan

Entreprenadmaskinavtalet (Byggnads)

  • Anläggningsobjekt t ex kraftverk, idrottsanläggningar och flygfält
  • Allt arbete med trä och betong avseende byggande och reparation av vägar, gator, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor
  • Byggande och reparationer av broar, viadukter och trafiktunnlar av betong
  • Mark- och ledningsarbete inom tomtmark, dvs arbeten som har ett tidsmässigt samband med ett avgränsat anläggnings- eller husbyggnadsobjekt
  • Huvudledningar för fjärrvärme och kyla
  • Allt markarbete vid byggande och reparation av dammar, sjöregleringar och farleder
  • Arbete vid pålning, spontning, påldäck och markstabilisering
  • Rörtryckning
  • Rivningsarbeten
  • Borrning för energi och vatten
  • Dykeriarbeten
  • Muddringsarbeten
  • Byggnadsindustrins avtalsområden
  • Arbetet omfattar även med ovanstående sammanhängande rengörings- städnings och andra liknande servicearbeten liksom bearbetning av återvinnings- och restprodukter från verksamhet som omfattas av avtalet

Hade du anställda förra året (förutom VD, ägare och familj)?

Nedanstående fält är obligatoriska. Om du behöver hjälp fyller du i kontaktformuläret så ringer vi dig.

Antal års anställda förra året? Mer information

Års lönesumma förra året för de anställda, i 1000-tal kronor

Års lönesumma totalt (inklusive VD, ägare och familj) i 1000-tal kronor Mer information

Har du företagsförsäkringar?

Vilket avtal tillhör du huvudsakligen? Mer information

Hur vill du faktureras?

Eventuell fakturaadress?

Annan person som ska få information från ME?

Vi ansöker om medlemskap i ME och Svenskt Näringsliv och har tagit del av ME:s och Svenskt Näringslivs stadgar. Vi åtar oss att följa de beslut som fattats av behöriga organ inom organisationerna samt att följa ME:s etiska policy för branschen. 

Vi är införstådda med att ME kommer att behandla personuppgifter för de kontaktpersoner som anges i ansökan. ME behandlar personuppgifter i form av namn, kontaktuppgifter, befattning och kopplingar till aktiviteter som ME genomför i syfte att kunna administrera medlemskapet och tillhandahålla information och tjänster i anslutning till medlemskapet. Mer information om hur ME behandlar personuppgifter finns i ME:s integritetspolicy där du också kan läsa om vilka rättigheter du har som registrerad.

 

Antal årsanställda förra året avser medelantalet anställda under förra året förutom VD, ägare och ägares familjemedlemmar.

Uppgiften kan hämtas från årsredovisningen eller genom att ta totalt arbetade timmar under förra året och dividera med 1625 timmar (normalarbetstiden).

Man kan även räkna samman antalet arbetade månader under förra året och dividera med 12.

Lönesummor avser förra årets löner. De ska inkludera löner till VD, ägare och familjemedlemmar och anges i tusentals kronor.

Vilket kollektivavtal som ett ME-företag med blandad verksamhet inom både bygg och anläggning ska tillämpa beror på den huvudsakliga verksamhetsinriktningen för företagets maskin- och bilförare.

Uppdelningen mellan avtalsområdena för Maskinföraravtalet (ME-Seko) respektive Entreprenadmaskinavtalet (ME-Byggnads) är överenskommen mellan de centrala parterna och framgår av nedanstående indelning av arbetsobjekt. För verksamhet inom Gruvindustrins avtalsområde finns Gruventreprenadavtalet (ME-IF Metall).

För att företaget ska klassas till rätt avtal behöver du ange på vilken typ av arbetsobjekt företagets maskin- och bilförare huvudsakligen arbetat under de senaste två åren, utifrån nedanstående uppställning. Klassningen uppdateras sedan vartannat år.

Maskinföraravtalet (Seko)

  • Gator och vägar
  • Skogsbilvägar
  • All form av beläggningsarbeten inklusive isoleringsarbeten
  • Trafiklinjemarkering
  • Järnvägar, spårvägar och tunnelbanor
  • Mark- och ledningsarbeten även luftledningar
  • Allt schaktarbete i samband med kabelförläggning
  • Krossningsverksamhet och tillverkning av beläggningsmaterial
  • Avtalet omfattar även med ovanstående sammanhängande rengörings- städnings- och andra liknande servicearbeten inklusive vinterväghållning, liksom bearbetning av återvinnings- och rest- produkter från verksamhet som omfattas av avtalet
  • Avtalet omfattar även interna transporter som utförs inom arbetsplatsens område enligt ovan

Entreprenadmaskinavtalet (Byggnads)

  • Anläggningsobjekt t ex kraftverk, idrottsanläggningar och flygfält
  • Allt arbete med trä och betong avseende byggande och reparation av vägar, gator, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor
  • Byggande och reparationer av broar, viadukter och trafiktunnlar av betong
  • Mark- och ledningsarbete inom tomtmark, dvs arbeten som har ett tidsmässigt samband med ett avgränsat anläggnings- eller husbyggnadsobjekt
  • Huvudledningar för fjärrvärme och kyla
  • Allt markarbete vid byggande och reparation av dammar, sjöregleringar och farleder
  • Arbete vid pålning, spontning, påldäck och markstabilisering
  • Rörtryckning
  • Rivningsarbeten
  • Borrning för energi och vatten
  • Dykeriarbeten
  • Muddringsarbeten
  • Byggnadsindustrins avtalsområden
  • Arbetet omfattar även med ovanstående sammanhängande rengörings- städnings och andra liknande servicearbeten liksom bearbetning av återvinnings- och restprodukter från verksamhet som omfattas av avtalet

Kontakta mig

Tillbaka till ansökan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig