user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vad krävs för att bli medlem?

Ett medlemskap i ME innebär kvalitet och trygghet för den som anlitar ett ME-företag. Därför behöver alla medlemsföretag leva upp till våra kvalitetskrav, teckna kollektivavtal och teckna försäkringar för sina anställa. Du måste också bli medlem i Svenskt näringsliv.

Varför kollektivavtal med ME?

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation (facket) och arbetsgivarorganisation (t ex ME) som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Kollektivavtalet ger fördelaktiga villkor och en bra trygghet för alla anställda. Dessutom finns det massor av fördelar för ditt företag.

När du blir medlem tecknar du det kollektivavtal som är aktuellt för din verksamhet. Förbundet har kollektivavtal med Seko, Byggnads och IF Metall. För tjänstemän finns ett avtal med Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer. Om ni har hängavtal med Seko, Byggnads, IF Metall eller Transport när ni blir medlem hos oss, sägs de upp av oss. 

Fördelar med kollektivavtal för dig som företagare 

 • Det förenklar. Du behöver inte ha förhandlingar med varje anställd på företaget utan får ett avtal som gäller för alla med samma arbetsuppgifter.
 • Branschanpassade avtal. Kollektivavtalen är framförhandlade med syfte att passa branschen bättre än svensk lag.
 • Affärsnytta. Många ser kollektivavtal som en kvalitetsstämpel. Många kräver kollektivavtal för att göra affärer med dig.
 • Attraktiv arbetsgivare. Kollektivavtal innebär bättre villkor än vad lagen kräver.
 • Du slipper tolka lagar själv. Kollektivavtalet blir som ett regelverk som redan tolkat alla lagar och omsatt det i hur du ska göra i olika situationer.
 • Du slipper hantera tvister själv. En tvist på ditt företag hanteras mellan ME och facket. Med kollektivavtal löses dessutom de flesta tvister snabbt och billigt med förhandling istället för domstol.
 • Du kan vara med och påverka villkoren i ditt kollektivavtal.
 • Mer pension för pengarna. Kollektivavtalad pension har 65 procent lägre avgifter.
 • Möjlighet att teckna avtal om turordning vid uppsägningar. Utan kollektivavtal måste du följa lagens turordningsregler.

Försäkringar för de anställda

Med kollektivavtalen följer också skyldigheten att teckna försäkringsavtal för de anställda. För arbetare tecknar du försäkringar hos Fora. För tjänstemän tecknar du vissa försäkringar hos Fora och vissa hos Collectum. Du kan läsa mer om vilka försäkringar du ska teckna hos Finfa, en del av Svenskt Näringsliv som sammanställer information om kollektivavtal och försäkringar. Du får också gärna ringa oss så hjälper vi dig.

Hitta din ME-kontakt

Information om kollektivavtal och försäkringar hos Finfa
Finfas kundservice: 010-45 53 800

Våra kvalitetskrav

För att kunna bli medlem måste ditt företag följa ME:s och Svenskt näringslivs stadgar. Bolaget ska följa gällande stadgar och kollektivavtal. Vilket av ME:s kollektivavtal som bolaget ska följa beror på den huvudsakliga verksamhetsinriktningen. Det gäller framför allt att

 • följa ME:s etiska policy
 • ha ordnade ekonomiska förhållanden.
 • vara godkänt för F-skatt, kunna uppvisa bolagsregistreringsbevis och vara registrerat för moms. Därför kan till exempel inte enkla bolag bli medlemmar i ME.
 • ha företagsförsäkring, minst omfattande anläggningsmaskinförsäkring, ansvarsförsäkring och företagsrättsskyddsförsäkring.
 • ha godtagbara tekniska, ekonomiska och administrativa kunskaper.

Utländska bolags medlemskapsansökan

Bolag registrerade i utlandet som ansöker om medlemskap ska uppfylla samma stadgemässiga krav som inhemska bolag. Detta innebär bland annat krav på registrering hos bolagsverket och skatteverket. Ansökande bolag ska således registrera sig för f-skatt och moms och ska ha fast driftsställe i Sverige eller registrera filial. Ansökningshandlingarna ska vara översatta till engelska eller svenska.

ME:s stadgar

Svenskt Näringslivs stadgar

Bli medlem

Ett medlemskap i ME förenklar din vardag och gör att du kan spara både pengar och tid.

Se fler fördelar

Ansök direkt

Uppdaterad den 29 mars 2019

Vad kostar det?

Här kan du räkna ut medlemsavgiften för ditt företag att vara medlem i ME. Fyll i förra årets utbetalda bruttolön för de anställda i kronor, exkl sociala avgifter. Klicka därefter på beräkningsknappen.