user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vad krävs för att bli medlem?

Ditt medlemskap i ME är en kvalitetsstämpel och innebär trygghet för den som anlitar ditt företag. Därför behöver alla medlemmar i ME leva upp till våra kvalitetskrav, teckna kollektivavtal och teckna försäkringar för sina anställa. Du måste också bli medlem i Svenskt näringsliv.

För att bli medlem i ME måste ditt företag följa våra och Svenskt näringslivs stadgar. Företaget behöver också följa ett eller flera av de kollektivavtal som alla medlemmar i ME är anslutna till. Vilket av ME:s kollektivavtal som företaget ska följa beror på den huvudsakliga inriktningen på  verksamheten.

Vad är ett kollektivavtal? Och varför är det bra?

Våra krav på kvalitet

Du och företaget behöver också följa våra kvalitetskrav. Det gäller att du och företaget: 

  • följer ME:s etiska policy
  • har ordnade ekonomiska förhållanden.
  • är godkänt för F-skatt. Du ska kunna visa upp bolagsregistreringsbevis och vara registrerat för moms. Därför kan till exempel inte enkla bolag bli medlemmar i ME.
  • har företagsförsäkring, minst omfattande anläggningsmaskinförsäkring, ansvarsförsäkring och företagsrättsskyddsförsäkring.
  • har godtagbara tekniska, ekonomiska och administrativa kunskaper.

Utländska bolags medlemskapsansökan

Bolag som är registrerade i utlandet och ansöker om medlemskap i ME ska uppfylla samma stadgemässiga krav som inhemska bolag. Detta innebär bland annat att bolaget ska vara registrerat hos Bolagsverket och Skatteverket. Utländska bolag som söker medlemskap i ME behöver med andra ord först registrera sig för f-skatt och moms och ska ha fast driftsställe i Sverige, eller registrera en filial. Ansökningshandlingarna ska vara översatta till engelska eller svenska. 

ME:s stadgar

Svenskt Näringslivs stadgar

Bli medlem

Ett medlemskap i ME förenklar din vardag och gör att du kan spara både pengar och tid.

Det finns många fördela med att bli medlem i ME

Ansök om medlemskap direkt

Uppdaterad den 15 december 2020

Bli medlem – en enkel och lönsam vardag

Arbetar du med anläggningsmaskiner i egen verksamhet? Gå med i Maskinentreprenörerna (ME). Vi är din HR-expert och juridiska rådgivare. Med ME får du stenkoll på branschfrågor, förmånliga rabatter på produkter, tjänster och kurser du behöver i din vardag.

Vad kostar det att vara medlem i ME?

Medlemsavgiften till ME skiftar beroende på dina anställdas sammanlagda löner. Räkna ut medlemsavgiften genom att fylla i förra årets utbetalda bruttolön för de anställda i kronor, exkl sociala avgifter. Eller kika på våra färdiga exempel.