user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Få hjälp att klara ekonomin

Är din verksamhet ekonomiskt drabbad av det pågående coronaviruset och du har lån hos DNB, då har du möjlighet att skjuta på dina amorteringar.

Med anledning av spridningen av coronaviruset kommer DNB genomföra en rad proaktiva ekonomiska åtgärder. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt hjälpa de medlemsföretag som har behov av det. 

Det här kan du göra:

Du som signerat leasingavtal eller maskinlån med DNB men ännu ej fått leverans av din maskin (inte signerat leveransgodkännande) kan, efter överenskommelse med maskinåterförsäljaren, skjuta på leveransen.

Det kommer också finnas möjlighet att få anstånd på amortering på löpande avtal. Samtliga ärenden behandlas och bedöms från fall till fall.

Medlemmar som upplever att de har denna typ av behov, kontakta DNB snarast. På grund av extra långa handläggningstider för tillfället ber vi dig att i första hand vända dig till din närmaste kontaktperson på DNB.

Kontakt DNB Finans

Fler medlemsförmåner hos DNB

 

 

Publicerad den 20 mars 2020