user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Nordiska Entreprenadsystem

Mobilt affärssystem

Nu högre rabatt på tjänsten ME-Next och utbildning vid uppstart. Medlemmar har nu femton procent rabatt i det förnyade inköpsavtalet med Next One Technology .

Avtalsnummer: ME1505

Affärsverktyget NEXT har utvecklats för att ge dig det du behöver för den dagliga administrationen inom maskinentreprenad. En lösning där du använder mobilåterrapportering kopplat till ditt ekonomisystem så att du kan lägga tiden på att vara ute på uppdrag istället för att vända papper på kontoret.

  • Har du svårt att ta betalt för ÄT:orna?
  • Är det tjat om tidrapporter, som ofta är oläsliga?
  • Har du tid till efterkalkyler?

Läs mer om varför Next är ett bra verktyg

Som medlem får du följande rabatt:

Next Project över 10 användare 15 %
ME -Next* 1-10 användare 15 %
Utbildning vid uppstart 15 % **
** På gällande prislista  

 
*ME - Next är en skräddarsydd lösning för ME-medlemmar där funktionerna arbetsorder, fraktsedel och dagbok ingår utan extra kostnad.

Prisexempel:

NEXT Project tio användare: 4.160 kr/mån
(ordinarie pris 4.895 kr/mån). Du spar 8.820 kr per år.

ME-NEXT :  760 kr/mån
(ordinarie pris 895 kr/mån). Du spar 1 620 kr per år.

Boka en kostnadsfri demo och se hur du kan använda verktyget i din vardag.


Nu får vi betalt för ÄTA

Nu tjänar BLT både tid och pengar på att maskinförare och personal rapporterar tid, material och ÄTA direkt på sina paddor.