user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Tommy Östman

Blanketter och dokument

Som medlem kan du alltid enkelt och snabbt får tag i de blanketter eller informationsmaterial som du behöver i din verksamhet.

Här på sidan hittar du en sammanställning över samtliga blanketter och trycksaker.

Vill du ha fler exemplar av kollektivavtalen, ME-handboken, MEindex?

Beställ här

Anställningsavtal

Underentreprenör

 • Rapportering UE (Word)
  Blanketten gör det enkelt att rapportera entreprenadskedjan till beställaren om du själv anlitar UE. Blanketten ska användas på Byggnads och Sekos avtalsområden; (Entreprenadmaskinavtalet & Maskinföraravtalet)
 • UE 2015 English (Word)
  When submitting a tender, you must attach this form to show that you are a subcontractor, among other things show that you follow the collective agreement.
 • UE 2015 Sveriges Byggindustrier (Word)
  När du lämnar anbud ska du bifoga denna blankett som visar att du är underentreprenör bland annat visar att du följer kollektivavtal.
 • UE-information ME (pdf)
  När du lämnar anbud ska du bifoga denna blankett som visar att du är underentreprenör bland annat visar att du följer kollektivavtal.

Avsluta anställning

Under anställning

Standardavtal för köp av maskin

Ekonomi

 • Ansökan semesterlönefond (pdf)
  Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt Semesterlagen för arbetare inom ME:s kollektivavtalsområden. Tillfälligt stopp för ansökningar i väntan på anpassning till nya dataskyddsreglerna (GDPR).
 • Entreprenadmaskinavtalet - Avtal tilläggsdebitering (pdf)
  Blankett för avtal om tilläggsdebitering vid vissa arbeten under Entreprenadmaskinavtalet
 • Regler semesterlönefond (pdf)
  Regler för att få tillbaka en stor del av företagets kostnader för de anställdas semesterlönegrundande frånvaro med hjälp av ME:s semesterlönefond. Tillfälligt stopp för ansökningar i väntan på anpassning till nya dataskyddsreglerna (GDPR).

GDPR

Kvalitet

Systematisk arbetsmiljöarbete

Policy

 • Exempel alkohol- och drogpolicy (pdf)
  Eftersom det finns många aspekter som ska inkluderas och det kan vara svårt att komma igång kan du ta hjälp av detta exempel för att få inspiration.
 • Exempel IT-policy (pdf)
  Eftersom det finns många aspekter som ska inkluderas och det kan vara svårt att komma igång kan du ta hjälp av detta exempel för att få inspiration.
 • Exempel jämställdhetsplan (pdf)
  Som arbetsgivare har du ansvar för mångfald och jämställdhet på företaget. Eftersom det finns många aspekter som ska inkluderas och det kan vara svårt att komma igång kan du ta hjälp av detta exempel för att få inspiration.
 • Exempel mobilpolicy (pdf)
  Vi har tagit fram ett exempel på hur en mobilpolicy kan vara utformad. Alla punkter kanske inte berör företaget, men är exempel på hur man kan fundera över och fatta beslut kring i sin policy.
 • Exempel policy personalliggare (pdf)
  Eftersom det finns många aspekter som ska inkluderas och det kan vara svårt att komma igång kan du ta hjälp av detta exempel för att få inspiration.
 • Exempel policy sociala medier (pdf)
  I det här exemplet på policy får du ett textförslag som kan användas som mall för upprättande av egna riktlinjer på företaget.
 • Exempel policy tjänstebil (pdf)
  Eftersom det finns många aspekter som ska inkluderas och det kan vara svårt att komma igång kan du ta hjälp av detta exempel för att få inspiration.

Standardavtal entreprenad

Standardavtal konsument

Standardavtal uthyrning

Elsäkerhet

Miljö

 • Kontrollplan enskilda avlopp (pdf)
  Logga in för att ta del av kontrollplanen som innehåller checklista med kontrollpunkter för anläggande av avlopp med markbädd eller infiltration.
 • Miljöplan (pdf)
  Logga in för att ta del av mall för miljöplan baserat på Trafikverkets och storstädernas miljökrav. OBS blanketten är inte ifyllnadsbar utan måste skrivas ut.

Sprängning

Maskinsäkerhet och arbetsmiljö

Folder/trycksak

Publicerad den 11 april 2016
Uppdaterad den 15 januari 2018

Relaterat innehåll

Bli medlem du också!

Som medlem i ME blir du automatiskt godkänd av facken, får en tillhörighet i branschen och chans till stort utbyte med kollegor.

Ansök om ditt medlemskap redan idag.