user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Maskinentreprenörernas handbok 2020

I årets handbok för maskinentreprenörer har vi samlat sådant som är viktigt för dig som driver företag och är verksam inom entreprenadmaskinbranschen.

Handboken är en uppslagsbok för entreprenadbranschen, där du hittar information om ekonomi, miljö, kvalitet, att skriva avtal med mera. Här finns även trafik- och utrustningsregler för mobila maskiner.

Förändringar sedan förra upplagan:

  • Uppdateringar av föreskrifter kring arbetsmiljö
  • Utökat vägnät för upp till 74 ton bruttovikt, BK4
  • Nya regler kring tillståndspliktig verksamhet
  • MSB nya handbok om transport av farligt gods

Den tryckta handboken kan beställas och kostar 150 kr för medlemmar och 450 kr för icke-medlem. För utbildningsgivare och skolor kostar boken 250 kronor. 
Extra medlemsförmån: beställ boken som pdf - kostnadsfritt.

Beställ extra böcker

Vill du beställa extra exemplar av boken gör du det här. * = obligatoriska uppgifter.

 

Moms och porto tillkommer

OBS! Posten tar ut en avgift för varje försändelse. Om du uppger ditt mobilnummer så skickar Posten kostnadsfritt en sms-avisering till din mobil.

Övrigt material

Kollektivavtal, index och ytterligare trycksaker finns också att beställa.

Beställ här 

 

Så här behandlar vi era personuppgifter

För att kunna genomföra din beställning behöver vi behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om ME:s integritetspolicy och vilka rättigheter du har.

Uppdaterad den 14 januari 2019