user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Avslutat samarbetsavtal

Vårt erbjudande om rabatter på brottsförebyggande produkter har upphört att gälla.

Under ett flertal år har vi med hjälp av vår samarbetespartner Eurosafe kunnat erbjuda medlemmmar rabatt på olika brottsföreyggande produkter. Tyvärr har denna tids ekonomiska kris försatt Eurosafe i konkurs. Vårt samarbete har därför avbrutits  med omedelbar verkan.

För närvarande har vi inget samarbetsavtal som ersätter detta. Vi ber att få återkomma om detta blir aktuellt.

Har du frågor kring detta, hör av dig till nedan kontaktperson.

Publicerad den 20 april 2020