user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ahlsell

Förändring i prissättningen hos Ahlsell

Ahlsell genomför en justering i sitt prissystem med sänkta rabatter och sänkta bruttopriser. Du behåller samma förmånliga nettopris som tidigare.

Från och med årsskiftet sänks bruttopriserna för VA från Ahlsell. Samtidigt kommer rabatterna att justeras. Men det viktiga för dig som ME-medlem är att fakturanettot i slutänden kommer av vara detsamma som i dag. VA-priserna kommer alltså fortsätta att ligga på samma förmånliga nivåer. Ahlsell gör detta inom flera andra områden för att få ett tydligare prissystem, med målet att fortsatt ge dig bra priser.

 

Exempel innan justering:
Grundpris idag 100 kr och rabatt -80%
Fakturanetto: 20 kr

Exempel efter justering: 
Nytt grundpris 50 kr och rabatt -60 %
Fakturanetto: 20 kr

Tänk på att i början av 2021 kommer vissa årliga prisjusteringar att göras med hänsyn till material- och valutakursernas påverkan. Det kan komma att påverka nettopriset.

Dina medlemsrabatter hos Ahlsell

Publicerad den 16 december 2020

Uppdaterad den 16 december 2020