user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Borrtagen förhöjd självrisk

Trygg-Hansa har tagit bort den förhöjda självrisken för skada vid spårområden.

För er som arbetar på spårområde kan vi meddela att Trygg-Hansa nu
tagit bort den förhöjda självrisken vid kollision på spårområde.
Förändringen gäller från och med 1 mars 2021 och ska från detta datum inte längre tillämpas i skaderegleringen. Texter med villkoren kommer att uppdateras löpande.
Har du någon fråga kring detta:
Ring ME-försäkringsservice hos Trygg-Hansa. Tel. 0771-111 760.