user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Insamling av dina löneuppgifter

Medlemsavgiften baseras på den information som ni på medlemsföretaget årligen rapporterar in till ME/Svenskt Näringsliv. 2020 sker uppgiftsinsamlingen mellan den 21:a januari och den 12 juni.

Om ni rapporterar in medlemsuppgiften senast den 28 februari 2020 kommer ni att få årets fakturor baserade på det aktuella avgiftsunderlag ni lämnat. I de fall förändringar i avgiftsunderlaget blivit kända efter årets första faktura korrigeras detta på höstfakturan.

Insamlingen av medlemsuppgiften sker via medlemsuppgift.se.

Inloggningsuppgifter

Nu finns webbtjänsten öppen där ni själva rapporterar in era medlemsuppgifter.

I anslutning till att insamlingen började, skickades inloggningsuppgifterna till den person som är ansvarig för uppgiftsinlämningen hos er på medlemsföretaget.
Lämna uppgifterna senast den 28 februari!

För att ni ska bli debiterade rätt avgift, är det viktigt att logga in och lämna medlemsuppgifterna i tid. Om ni inte lämnar er medlemsuppgift i tid får ni, liksom tidigare, föregående års avgiftsunderlag uppräknat med 20 procent.

Support och svar på frågor

Saknar ni inloggningsuppgifter, behöver ni hjälp eller har frågor kring inrapporteringen, ring
08-50 55 59 50 eller maila till supporten för medlemsuppgifter. 

För frågor om Maskinentreprenörerna, kontakta oss. Öppettiderna för ME Rådgivning är vardagar 8.00 - 16.00.


Uppdaterad den 28 januari 2020