user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

"Man bygger ett kontaktnät – det är viktigt på lång sikt"

Stor uppslutning på medlemsträffen i Eslöv i november. En av deltagarna var Johan Klarin Nilsson från JNK Entreprenad AB. Foto: Ryno Quantz/ME

MEDLEMSFÖRMÅNER. Det finns många fördelar med medlemskapet i ME. En av dem är de medlemsträffar som anordnas över landet. På träffarna kan maskinentreprenörer i området knyta värdefulla kontakter och hålla sig uppdaterade på det senaste i branschen.

Löpande under året anordnar ME lokala medlemsträffar, för att ge aktuell arbetsgivar- och branschinformation och erbjuda en kontaktyta för de maskinentreprenörer som är verksamma i området. I slutet av november hölls en sådan träff i Liebherrs lokaler i Eslöv, och över 70 medlemmar dök upp. En av dem var Johan Klarin Nilsson, vd på JKN Entreprenad AB från skånska Önnestad. När vi ringer upp honom sitter han i bilen på väg till jobbet.

Vad tyckte du om träffen i Eslöv?

– Bra! Det var länge sedan i och med pandemin. Kul att så många dök upp, det fanns många kollegor i branschen att snacka med. Det var mycket prat om bränslefrågan, som ju är i ropet just nu. Vi fick höra om världsläget och marknaden, vilket var intressant eftersom det händer mycket nu. Det var också intressant att träffa Liebherr. De börjar ju bli rätt stora här, inte bara på grävmaskiner och lastmaskiner.

Johan berättar att han går på så många medlemsträffar han har möjlighet till, och ibland tar han med sig kollegorna. Under pandemin har han i stället deltagit på ME:s webbinarier, som fick ersätta de fysiska träffarna under perioden.

– Det är ju ganska smidigt. Man behöver inte köra långt för att ta sig någonstans utan kopplar bara upp sig – det funkar det också!

Vad är det bästa med att kunna ses fysiskt igen?

– Det är just att träffas, vi i branschen. Man diskuterar olika arbeten och erfarenheter. Det blir också en del personalfrågor, vi pratar om hur det ser ut på personalsidan, om det är lätt eller svårt att rekrytera. Vi pratar också om branschen i stort, om det börjar bli mycket att göra eller om det är lite mindre för tillfället.

För Johan är det största värdet med medlemsträffarna det personliga mötet med andra i området.

– Man bygger ett kontaktnät. Det kanske inte märks just där och då, men på lång sikt är det viktigt. Sedan får man ju också träffa kollegor som man aldrig annars skulle träffa, det är kul!

Är det lagom många medlemsträffar, eller skulle du vilja ha fler?

– Jag tycker nog att det är lagom med en träff i halvåret, ungefär. Men det beror ju också på vad som händer på marknaden, om det är mycket nyheter, nya regler och så vidare. Då kan det ju finnas behov av extraträffar.

På medlemsträffarna finns företagsrådgivare från ME med, och Johan menar att det finns en fördel i att få ett ansikte på de personer man kanske annars bara pratar i telefon med. Dessutom lär han känna branschkollegor som han sedan kan hålla kontakten med.

– Det är klart att det är lättare att ringa någon när man träffat och lärt känna dem lite bättre. Då kan vi pratas vid på telefon ibland.

ME:s företagsrådgivare Per Ek håller med Johan om att det finns en stor fördel med att kunna ses "på riktigt", och berättar att deltagarna på träffen i Eslöv "nästan inte ville gå hem".

– Det är riktigt roligt att vi kommit i gång igen med fysiska träffar efter pandemin. Det märks att det finns ett uppdämt behov av att träffas kolleger emellan, säger Per.

Johan, vilken är den största förmånen som medlem i ME, tycker du?

– Det är att när man behöver hjälp så får man det. Det är en lyx att kunna få en personlig kontakt på ME, som Per i det här fallet. Man kan diskutera dilemman och frågeställningar, det har hjälpt mig mycket genom åren. Den juridiska hjälpen har också varit viktig.

Alla medlemsförmåner

Medlemsfakta

Namn: Johan Klarin Nilsson.
Företag: JKN Entreprenad AB.
Antal anställda? Ungefär 50.
Typ av jobb? Väldigt blandat. Mycket sanering och exploateringsområden.
Var är ni verksamma? I södra Sverige: Skåne, Småland, Blekinge, Halland.

Publicerad den 6 december 2022