user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

VA-priset 2023 till Tekniska verkens utbildningssatsning

Linköpings tredjeklassare bjuds varje år in till rundtur på Nykvarns avloppsreningsverk. Foto: Joakim Sjöholm

Sedan fyra år tillbaka delas VA-priset ut till en person, organisation eller företag som gjort något speciellt för att förbättra hanteringen av VA-infrastrukturen. Bakom priset står VA-Fakta, ett branschinitiativ från ME, Svenska Rörgrossistföreningen och VVS-Fabrikanternas Råd. Nu har 2023 års vinnare avslöjats.

Många av VA-systemen i Sverige är i akut behov av underhåll och renovering. Genom att belysa problemen men också belöna kreativa lösningar vill VA-Fakta visa hur viktig vattenfrågan är.

Årets vinnare av VA-priset är Tekniska verken i Linköping och deras utbildningssatsning om vatten och avlopp som riktar sig till barn i grundskolan.

Bosse och Bettan lär barn om reningsprocessen

Varje år bjuds tredjeklassare i Linköping in till Nykvarns avloppsreningsverk. Eleverna får se hur mycket arbete det krävs för att hantera avloppen och rena vattnet i praktiken. De går rundvandring och gör experiment för att få en förståelse för vad som händer om man kastar fel saker i toaletten.

I dag är det flera generationer som har genomgått programmet, som är känt som Bosse och Bettan

Om Bosse och Bettan på Tekniska verkens webbplats

"En satsning som står sig över tid"

Skolprojektet Bosse och Bettan har funnits i 25 år. Besöket på avloppsreningsverket brukar vara uppskattat av eleverna, även om det under pandemin fick ske digitalt.

– Inte nog med att Tekniska verken tagit fram ett gediget och omfattande utbildningsmaterial för grundskolorna i Linköping, och även bjuder in barnen på studiebesök. Det har dessutom genomförts i många år, redan innan "hållbarhet" blev ett begrepp på allas läppar, vilket visar att det är en uthållig satsning som står sig över tid, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande från VA-fakta 22 mars

Publicerad den 22 mars 2023