user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Företagen som ligger före

Entreprenadbranschen är under stark teknisk utveckling. ME finns på plats och hjälper medlemsföretagen.

Mer om ME

Företagen som ligger före

Varje dag, året om, bidrar ME:s medlemmar till att Sverige fungerar. ME:s medlemmar är med där vi bygger nya bostäder, järnvägar och motorvägar. De röjer snö på ödsliga landsvägar, gräver ner miltals med bredband och drar vatten- och avloppsledningar. När du går förbi ett bygge och ser en stor gul maskin i arbete är det nästan alltid en medlem i ME som du ser göra sitt dagliga jobb. Entreprenadbranschen är under stark teknisk utveckling. ME finns på plats och stöttar våra medlemsföretag.

Maskinförarutbildning

Behovet av duktiga maskinförare är redan nu stort och kommer att öka i takt med stora pensionsavgångar samtidigt som omfattande infrastruktursatsningar ska genomföras. Fler kvalificerade maskinförare är branschens viktigaste framtidsfråga.

Konjunkturbarometer

Sedan i början av mars har ytterligare 201 000 personer blivit arbetslösa och ekonomin har saktat in. Landets maskinentreprenörer bryter dock den trenden. I branschen i stort är probelmet att rekrytera rätt personal för att kunna leverera det som beställarna efterfrågar fortfarande det stora problemet, enligt ME:s konjunkturrapport, MEKO.

Nu stoppar vi tjuven

Vi har nått en punkt där stölder börjar bli vardag för maskinentreprenörer runtom i landet. Varannan medlem i ME har drabbats. Maskinentreprenörerna arbetar med ett brottsförebyggande koncept på bred front för att motverka stölder och brottslighet.