user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Företagen som ligger före

Entreprenadbranschen är under stark teknisk utveckling. ME finns på plats och hjälper medlemsföretagen.

Mer om ME

Företagen som ligger före

Varje dag, året om, bidrar ME:s medlemmar till att Sverige fungerar. ME:s medlemmar är med där vi bygger nya bostäder, järnvägar och motorvägar. De röjer snö på ödsliga landsvägar, gräver ner miltals med bredband och drar vatten- och avloppsledningar. När du går förbi ett bygge och ser en stor gul maskin i arbete är det ofta en medlem i ME som du ser göra sitt dagliga jobb. Entreprenadbranschen är under stark teknisk utveckling. ME finns på plats och stöttar våra medlemsföretag.

Stora Infradagen

Stora Infradagen är ett debatt- och diskussionsforum som ME anordnar i januari varje år. Det första arrangemanget 2007 var för bransch och medlemmar. Sedan dess har Stora Infradagen kommit att bli en viktig dag även för företagsledare, politiker, forskare och experter, och bidragit till att flytta fram ME:s position som betydande aktör i samhällsfrågor med anknytning till infrastruktur.

Infrastipendiet delas ut på Stora Infradagen

För att uppmuntra till fortsatt utveckling i branschen har ME instiftat Infrastipendiet. Alla ME-medlemmar under 40 år kan nomineras. Det som premieras är extra kreativitet och förmågan att stärka sin egen konkurrenskraft med hjälp av modern teknik och nytänkande. Stipendiet är på 30 000 kronor och delas ut på Stora Infradagen i januari varje år. 

Konjunkturrapport

MEKO står för Maskinentreprenörernas konfidensindikator. Det är en konjunkturmätning som bygger på 80 intervjuer med ME-medlemsföretag i olika storlekar och över hela Sverige, jämnt fördelade över regioner. MEKO-rapporten publicerades för första gången i december 2015. Den utkommer två gånger per år, vid lucia och midsommar.

Maskinförarutbildning

Behovet av duktiga maskinförare är redan nu stort och kommer att öka i takt med stora pensionsavgångar samtidigt som omfattande infrastruktursatsningar ska genomföras. Fler kvalificerade maskinförare är branschens viktigaste framtidsfråga.

Nu stoppar vi tjuven

Vi har nått en punkt där stölder börjar bli vardag för maskinentreprenörer runtom i landet. Varannan medlem i ME har drabbats. Maskinentreprenörerna arbetar med ett brottsförebyggande koncept på bred front för att motverka stölder och brottslighet.