user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Trafikverket går miste om kompetenta entreprenörer

Lucia-MEKO: Över 4 000 företag med drygt 20 000 anställda som specialiserat sig på att bygga infrastruktur utnyttjas inte av Trafikverket. Av landets alla maskinentreprenörer med kompetens inom tung anläggning är det bara 10 procent som anser att det fungerar att lämna anbud där staten genom Trafikverket är beställare.

–Även om vissa förbättringar har skett är det uppseendeväckande att inte mer ha gjorts för att skapa förutsättningar för små- och medelstora företag att bjuda på Trafikverkets anbud. Det borde ligga i deras egenintresse och det är ett underutnyttjande av en kompetent bransch som i många fall utför samma jobb men då som underleverantör, säger Hampe Mobärg, dåvarande vd för Maskinentreprenörerna (ME).

Undersökningen bland Maskinentreprenörernas medlemmar är en del i förbundets konjunkturbarometer MEKO som görs av Navet Analytics. Maskinentreprenörer i landet är beredda och vill konkurrera med de aktörer som Trafikverket annars ofta väljer. Men förfrågningsunderlagen är för otydliga och komplexa, och entreprenaderna utformade i storlekar som stänger ute den konkurrens som skulle behövas för att byggprojekten bättre ska hålla tiderna och inte dra över i budgeten.

–Det här är högst olyckligt, och det måste förändras, för Trafikverket är inte särskilt framgångsrika när det gäller upphandlingar. Man kan säga att förfrågningsunderlagen är fel utformade även för Trafikverket och skattebetalarna. De stora projekt som upphandlas enligt rådande regelverk håller sällan budget och tidplan. Enligt Riksrevisionen ökar kostnaden för drift och underhåll av våra vägar i genomsnitt med 40 procent mot det upphandlade priset. Det finns liknande indikationer när det gäller järnvägen, och det ska bli intressant att se vad Riksrevisionen kommer fram till där när rapporten redovisas nästa år, säger Magnus Persson, ordförande för ME.

Lösningen på problemet finns hos Trafikverket. 43 procent av landets maskinentreprenörer vill lämna anbud med anser att entreprenaderna är för stora för att kunna räknas hem, eller att anbudsförfarandet är för krånglig. Riksrevisionen menar också att Trafikverkets upphandlingar har brister, att kontrakten är känsliga för obalanserad budgivning och att Trafikverket får svårt att bedöma vilket anbud som ger lägst kostnad.

–I slutändan handlar det om våra skattepengar. Ska vi driva på produktiviteten och effektiviteten så får inte byråkrati, komplexa och onödigt stora anbud sätta käppar i hjulet. I små- och medelstora företag finns det både kompetens och vilja att bygga och underhålla väg och järnväg på ett effektivt sätt, understryker Hampe Mobärg.

Landets maskinentreprenörer har vuxit under de senaste tio åren och både vill och kan hantera entreprenader i rätt storlek. Efterfrågan på företagens tjänster har ökat med 60 procent på fyra år.

–En ökad digitalisering i samhället har gjort att även mindre företag kan vara lika effektiva som större. Både när det gäller att kommunicera och utföra sina tjänster. Trafikverkets upphandlingar verkar inte ha hängt med här, utan främjar helt klart större företag, säger Magnus Johansson, projektledare på Navet Analytics.

 

Läs hela rapporten här:

Lucia-MEKO 2019

Nästa MEKO-rapport presenteras i mitten av juni (midsommar-MEKO). 

Tidigare rapporter:

Midsommar-MEKO 2019

Lucia-MEKO 2018

Midsommar-MEKO 2018

Lucia-MEKO 2017

Midsommar-MEKO 2017

Lucia-MEKO 2016

Midsommar-MEKO 2016

Lucia-MEKO 2015

Läs även:

Så här tar vi fram rapporten

MEKO presenteras två gånger om året. Lucia-MEKO (13 december) och Midsommar-MEKO (21 juni).

För mer information kontakta:
Hampe Mobärg, tfn: 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
Magnus Johansson, Navet Analytics, tfn: 0768-17 18 18, e-post: magnus.johansson@navet.se

Uppdaterad den 10 januari 2020