user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Maskiner och jobb finns – men inte personal

Midsommar-MEKO: Tre år av rekordstor efterfrågan på maskinentreprenörer har lett till stora rekryteringsproblem. Problemen att hitta personal kan dock komma att bli ett större problem för samhället i stort än för företagen. Det visar Maskinentreprenörernas senaste konjunkturrapport MEKO.

- För företagen är det självklart ett bekymmer att tvingas tacka nej, och inte kunna växa, på grund av att det saknas personal med rätt kompetens. Men för samhället blir problemet allvarligare. När vi inte har resurser att bygga och underhålla landets infrastruktur får vi alla problem. Jag är ganska orolig, säger Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna.

När MEKO presenterades förra året vid samma tid räknade referensföretagen med att en nedgång inför vintern skulle komma och att konjunkturen sannolikt skulle plana ut. Det skedde dock inte. Vintern blev bättre än förväntat och sommaren 2019 finns det få tydliga tecken på att nedgången är ett faktum. Även om referensföretagen nu räknar med en inbromsning. Men det betyder inte att byggkonjunkturen är på väg brant ner. Snarare handlar det om en utplaning.

- Det som faktiskt ligger bakom konjunkturen är en kedja av investeringar som påverkar varandra. I och med att bostadsbyggandet varit så stort, och är det fortfarande historiskt sett, så behövs i anslutning till detta ny infrastruktur, skolor, vård och VA med mera. Och vi ser nu i MEKO att satsningarna på infrastruktur slår igenom, säger Magnus Johansson på Navet Anlaytics (tidigare Industrifakta) som gör konjunkturrapporten MEKO åt Maskinentreprenörerna.

När det gäller prognosen för det kommande halvåret väntas alla ingående parametrar, med undantag av maskininvesteringar, att backa. Även om företagen räknar med en nedgång det kommande halvåret så räknar dom alltså med att investera i nya maskiner.

 

Läs hela rapporten här:

Midsommar-MEKO 2019

Nästa MEKO-rapport presenteras i mitten av december(Lucia-MEKO). 

Tidigare rapporter:

Lucia-MEKO 2018

Midsommar-MEKO 2018

Lucia-MEKO 2017

Midsommar-MEKO 2017

Lucia-MEKO 2016

Midsommar-MEKO 2016

Lucia-MEKO 2015

Läs även:

Så här tar vi fram rapporten

MEKO presenteras två gånger om året. Lucia-MEKO (13 december) och Midsommar-MEKO (21 juni).

För mer information kontakta:
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
Magnus Johansson, Industrifakta, tfn: 0768-17 18 18, e-post: magnus.johansson@industrifakta.se

Uppdaterad den 13 december 2018