user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Så här tar vi fram MEKO:

Här får du information om hur vi gör när vi tar fram MEKO.

Konfidensindikator:

För att ta fram Meko använder vi oss dels av ekonomiska nyckeltal som tas fram av Industrifakta, dels av nyckeltal som vi får från en företagspanel. Den består av 80 medlemsföretag i Maskinentreprenörerna, som genom att svara på ett antal frågor ger sin bild av företagets situation när det gäller marknad och försäljning.

Svaren ger beräkningsunderlag för att ta fram den procentuella utvecklingen för sex olika delindikatorer (arbetsvolym, orderstock, maskininvestering, faktureringsläge, beläggningsgrad och efterfrågan på tjänster).

Företagspanelen får svara på hur det ser ut just nu, hur det såg ut för sex månader sedan och hur de tror att det kommer att se ut om sex månader. Positiva och negativa svar vägs samman till en konfidensindikator, där en siffra över 100 indikerar ett positivt stämningsläge och en siffra under 100 visar på negativt stämningsläge i branschen.

Infrastrukturinvesteringar:

Här visas utvecklingen av investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande. Siffror från innevarande år plus de två föregående redovisas plus prognoser för hur det kommer att se ut två år framåt. Siffrorna presenteras dels för hela riket, dels för de sex områdena Norrland, Mellansverige, Stockholm, Sydsverige, Västra Götaland och Skåne.

 

Publicerad den 11 maj 2016
Uppdaterad den 11 maj 2016