user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Maskinentreprenören

ME lägger grunden för utvecklingen

Att vara maskinentreprenör är att vara pionjär. Denna unga bransch skapades av entreprenörer som såg behovet av förnyelse och effektivitet i den sektor som bygger den infrastruktur som gör ett samhälle framgångsrikt. Denna anda av nytänkande som kännetecknar maskinentreprenörer har genom åren banat väg för en svensk framgångsrik industri och en livsmiljö i världsklass.

Att vara maskinentreprenör kräver kompetens och kreativitet

Det är inte enkelt att flytta jord och berg snabbt och effektivt i tätort eller otillgänglig terräng. Inte sällan handlar det om att tukta naturen. Ibland att hjälpa naturen. En järnväg ska fram genom berg och skog, eller en samhällsviktig motorväg ska på kortaste möjliga tid röjas efter en snöstorm. Ett hav ska muddras, eller digitala kablar ska läggas i varenda by.

Det är familjeföretagets styrka som gör detta svåra möjligt 

Vanan att inte ge upp och inte vända hem förrän jobbet är klart, finns i maskinentreprenörens dna. Nyfikenheten på ny teknik vandrar mellan generationer i företagen. Nästa generation är alltid på jakt efter det nya och håller pionjärandan levande i det växande familjeföretaget. Idag är trenden tydlig; företagen växer i takt med att hela branschen växer.

Digitaliseringen revolutionerar branschen

Nya aktörer träder in på arenan. Även 70 år efter det att de första anläggningsmaskinerna togs i bruk i Sverige är detta en ung bransch där nytänkande människor med entreprenörsanda får plats och kan utvecklas.

När samhället behöver ett sjukhus, en skola eller rädda en stad från översvämning, så är maskinentreprenören först på plats, men också alltid närvarande för skötsel och underhåll. Maskinentreprenören lägger grunden för utvecklingen.

Bransch- och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna organiserar landets maskinentreprenörer sedan 1954 då branschen föddes.

Publicerad den 5 november 2018

ME:s och branschens historia

Människor har flyttat jord och sten i alla tider för att bereda boplatser, bruka marken eller få skydd mot naturens egna nyckfulla krafter. När industrialismen gör sitt intåg i västvärlden hittar entreprenörer vägar att mekanisera arbetet. Jordbrukare, gruvindustrin och byggföretag ser snabbt maskinernas potential.

Det här är Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer. Vi företräder och stödjer företagare med anläggningsmaskiner och arbetar för branschens utveckling.