user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Det här är ME:s expertteam

Maskinentreprenörerna initierar expertteam i frågor som är aktuella och viktiga för medlemmarna. De team som sätts samman ska arbeta med särskilda frågor av lite större omfattning som kräver insatser av en mindre grupp under längre tid.

Det kan exempelvis röra utredningar, påverkansarbete, remisser etc. På detta sätt aktiveras även medlemmar som inte har rollen som förtroendevalda för att skapa medlemsnytta.

Avstämning och rapport från teamens arbete sker kontinuerligt för medlemmarna en gång per kvartal av teamets tjänsteman.

Slutrapport presenteras för förbundsstyrelsen när uppdraget är slutfört. Rapporternas innehåll görs kända via me.se, nyhetsbrev och tidningen Maskinentreprenören.

Aktuella frågor 2019-2020

Miljökontorens tillämpning av regelverk kring schaktmassor som icke farligt avfall

Publicerad den 22 oktober 2019