user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: ME

Fler ME-företag leverantörer till Trafikverket

I Trafikverkets senaste ramavtalsupphandling av entreprenörer till mindre projekt ökade andelen ME-företag från 12 till 21 procent av de antagna företagen. Ett ramavtal är en förutsättning för att få räkna på entreprenader från en till tio miljoner kronor.

För att kunna vara med och lämna pris på Trafikverkets så kallade mindre projekt måste ett företag först ha ett ramavtal. Som mindre projekt räknas uppdrag med en storlek på en till tio miljoner kronor. Trafikverkets årliga inköpsvolymen för mindre projekt uppskattas till 400 miljoner kronor.

- Det är väldigt spännande utveckling att mindre företag intresserar sig för att bli direktleverantör till Trafikverket, säger Mats Otterborn, ansvarig för projektet Utvecklad leverantörsmarknad på Maskinentreprenörerna (ME).

Vid den senaste ramavtalsupphandlingen för mindre projekt gällande väg står det klart att andelen ME-företag bland de totala antalet företag som enligt tilldelningsbesked har fått ramavtal var 21 procent. Vid förra upphandlingen var den siffran 12 procent. Vad gäller andelen ME-företag som fick ramavtal gällande järnvägsjobb var siffran oförändrad på 21 procent.

- Det ska bli intressant att följa upp hur stor andel av de kontrakt som handlas upp genom förnyad konkurrensutsättning som ME-medlemmarna förmår att räkna åt sig under den kommande avtalsperioden, säger Mats Otterborn.

Alla som tilldelats ramavtalskontrakt för mindre projekt på en till tio miljoner kronor inom väg respektive järnväg har rätt att räkna på entreprenader vid förnyad konkurrensutsättning. Detta gäller oavsett vilken plats anbudslämnaren har fått i rangordningen avseende uppdrag upp till en miljon kronor.

Publicerad den 14 augusti 2018

Uppdaterad den 14 augusti 2018