user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Små och medelstora företag får affärer

De senaste tre åren gick i genomsnitt 40 procent av Trafikverkets utlagda entreprenader till små och medelstora företag. Det är ett bra bevis på att det lönar sig att lämna anbud även för mindre entreprenadföretag.

När vi träffar medlemsföretag får vi ofta höra att det inte skulle vara någon idé att lämna anbud i Trafikverkets upphandlingar för att de bara vänder sig till de stora företagen. För att få klarhet i om det förhåller sig så, har Maskinentreprenörerna och Trafikverket efter norsk förebild tagit fram en uppföljningsmodell som visar hur stor andel av de kontrakt som Trafikverket upphandlar som har tilldelats små och medelstora företag (SME-företag).

40 procent till SME-företag

Statistiken de senaste tre åren visar att i genomsnitt 40 procent av Trafikverkets utlagda entreprenader gick till små och medelstora företag. Att andelen kontrakt till SME-företag minskat så mycket 2016 kan i stort sett tillskrivas att många mindre entreprenader då har avropats från det ramavtal som Trafikverket handlade upp med ett 40-tal leverantörer i slutet av 2015.

Det lönar sig att lämna anbud

Statistiken visar tydligt nyttan med att lämna anbud i den förnyade ramavtalsupphandling som trafikverket planerar att genomföra under hösten i år. Vi kommer fortlöpande att informera om hur den upphandlingen framskrider, så att ME:s medlemmar har chans att delta i den upphandlingen.

Uppdaterad den 31 augusti 2017