user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Maskinentreprenörernas företagsrådgivare finns tillgängliga för att svara på medlemmarnas frågor. Foto: Ryno Quantz

Nya ME servar medlemmarna bättre

ME:s nya organisation innebär att alla medlemmar ska få samma tillgång till kunskap oavsett var i landet de bor. Det betyder även ett mer modernt arbetssätt för förtroendevalda och en bättre lokal och regional förankring. Med ME:s nya expertteam kan medlemmarna få bättre spetskompetens.

ME:s nya organisation innebär att förbundet får fyra nya regioner i stället för nuvarande sex. Tanken är att färre regioner ska leda till bättre kompetensöverföring, och därmed säkerställa att alla medlemmar har tillgång till lika snabb och relevant information och service, oavsett var man har sin verksamhet. För att öka den lokala förankringen ska varje län i en region vara representerat med en länsrepresentant i respektive regionstyrelse.

Se karta över de nya regionerna

Expertteam

ME inför nu ett antal expertteam som sätts samman för att arbeta med särskilda frågor av lite större omfattning, som kräver insatser av en mindre grupp under en längre tid. Varje expertteam ska bestå av en blandning av förtroendevalda, medlemmar, tjänstemän och vid behov externa experter.

Bättre tillgång till service

Vi har också styrt om medlemsservicen så att du som medlem ska få mer och bättre service. För många frågor hittar du svaret på förbundets hemsida. ME-rådgivningen, som du når via telefon eller e-post, är en service som alltid är bemannad med någon av våra företagsrådgivare. Det går även att kontakta förbundets företagsrådgivare direkt. Och självklart kan den som vill fortsatt ha kontakt med sin lokala företagsrådgivare.

ME-rådgivningen:

010-256 99 99

radgivning@me.se

Nya tider - ny logga

Vi behöver också anpassa oss till hur omvärlden förändras, framför allt när det gäller teknik, digitalisering och robotisering. ME måste också vara attraktivt och relevant för den yngre generationen, både för potentiella medlemmar och dig som redan är medlem. Därför passar ME byta till en ny logga i samband med att den nya organisationen sjösätts.

Läs mer om nya ME här

Publicerad den 8 mars 2019