user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder Maskinentreprenörerna, utser vd och arbetar med övergripande frågor.

På den årliga förbundsstämman väljs ordförande och vice ordförande på ett år. Ledamöter och valberedning väljs på två år. Maskinentreprenörerna består av fyra regioner och varje region representeras av två ledamöter i förbundsstyrelsen respektive valberedningen. Förbundsstyrelsen utser verkställande direktör.

Magnus Persson (ordförande)
VSM Entreprenad AB
Galgbacken 2, 176 77 Järfälla
0705-83 52 30 
magnus.persson@vsmgruppen.se

Stefan Fransson
Grusschakt i Umeå AB
Mätarvägen 19, 901 33 Uemå
073-070 11 70
stefan@grusschakt.com

Håkan Ström
Håkans Entreprenad AB
Box 76, 464 06 Brålanda
0706-88 42 00 
hakan.strom@hentrab.se

Maria W Nilsson
Kenneth Westblom Lastmaskiner AB 
Katrineborgsgatan 11, 802 93 Gävle 
070-585 71 98 
kwlmab@telia.com

Mats Bergkvist
Solby Maskin AB
Hotellvägen 8, 793 41 Insjön
070-674 04 63 
mats@solbymaskin.se

Peter Flygt
Peter Flygts Gräv & Transport AB
Box 781, 601 17 Norrköping
070-267 60 00
peter@flygts.se

Ulrika Karlsson
Fyrkantens Last & Transport AB
Sandåsvägen 49, 903 60 Umeå
070-328 28 07
fyrkanten@telia.com

Lars Nilsson
Thage Eriksson Entreprenad AB
Anderstorp Mellangården, 543 92 Tibro
070-377 52 42
thage@thagee.se

Valberedningen

Mikael Hägglund (sammankallande)
AB Hägglunds Last & Schakt
Timmervägen 10 A, 921 33 Lycksele
070-620 27 63 
mikael@hagglund.me

Anders Carlsson
Vimmerby Gräv & Schakt AB
Fasanvägen 20, 598 95 Vimmerby
070-692 82 57 
info@vimmerbygs.se

Jonas Andersson
Oskarsberg Entreprenad AB
Ljungbyvägen 124 B, 302 83 Halmstad
073-302 83 02
jonas@oeab.nu

Kenth Möller
Kenth Möllers Entreprenad AB
Ångpannegatan 13, 402 73 Göteborg
070-627 27 96
kenth.moller@schaktivast.se

Sture Hedin
Hedins Hjulgrävmaskiner AB
Box 220, 962 25 Jokkmokk
070-663 94 19
sture@hedins.nu

Jonas Jönsson
Trellegräv AB
Vannhögsgatan 5, 231 66 Trelleborg
070-976 94 00 
jonas@trellegrav.se

Pelle Fredriksson
Upplands Schakt Ek. För.
Box 2111, 750 02 Uppsala
070-826 10 00
pelle@upplandsschakt.se

Daniel Bröyt
Ericson i Lima AB
Kyrkbyn 106, 780 64 Lima
070-630 49 64
daniel@ericsonilima.se

Förhandlingsdelegation

Magnus Persson
VSM Entreprenad AB
Galgbacken 2, 176 77 Järfälla
070-583 52 30
magnus.persson@vsmgruppen.se

Mathias Fors (förhandlingschef)
08-762 70 73 
mathias.fors@me.se

För ytterligare information rörande förhandlingsdelegationen, vänligen kontakta Mathias Fors.

Regionstyrelser

Regionstyrelse för region 1
Omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

Regionstyrelse för region 2
Omfattar Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppland, Stockholm, Södermanland och Gotland.

Regionstyrelse för region 3
Omfattar Västra Götaland, Värmland, Örebro och Halland.

Regionstyrelse för region 4
Omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Östergötland.

Uppdaterad den 28 mars 2019