user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Förtroendevalda region 4

Kontaktinformation till regionstyrelsen, suppleanter och valberedningen

Regionstyrelse 

Paul Nilsson (ordförande)
Trollenäs Schakt AB
Transportvägen 27, 241 38 Eslöv
070-511 56 45
paul@trollenasschakt.se

Peter Flygt
Peter Flygts Gräv & Transport AB
Box 781, 601 17 Norrköping
070-267 60 00
peter@flygts.se

Birgitta Johansson
Rolf Johansson Schakt & Transport AB
Tattamåla Lillegård 11, 362 93 Tingsryd
070-340 99 03
birgitta.johansson@rj-schakt.se

Dan Gustavsson
Dan Gustavsson Maskinstation AB 
Skällby pl 140, 388 91 Vassmolösa
070-541 71 42
dan@gustavssonsmaskinstation.se

Gustav Karlsson
Gurras Gräv AB
Ösjöbol Berghälla, 364 33 Åseda
070-913 64 64
gustav.k@live.se

Ulrik Hansson
Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB
Margretelundsvägen 4, 331 34 Värnamo
070-299 74 11 
ulrik@lbcvl.se

Daniel Schönström
S-Schakt Schönström AB
Box 108, 242 22 Hörby
070-592 46 19
daniel@s-schakt.se

Lars Åremark
Swerock AB/Cliffon
Käglingevägen 43, 213 76 Malmö
072-533 37 06
lars.aremark@swerock.se

Gustav Antonsson
Antonssons Mark & Entreprenad AB
Box 1028, 271 00 Ystad
070-490 90 20
gustav@antonssonsmark.se

Suppleanter

Jonas Marcusson
Marcussons Entreprenadteknik AB
Rönögatan 11, 582 78 Linköping
070-629 04 77
jonas@marcussons.se

Linus Ahlquist
Bo Ahlquist Maskin AB
Verkstadsgatan 6, 282 67 Vittsjö
070-650 76 50 
linus@bamab.se

Valberedning

Jonas Jönsson (ordförande)
Trellegräv AB
Vannhögsgatan 5, 231 66 Trelleborg
070-976 94 00
jonas@trellegrav.se

Magnus Petersson
Ljungsgårdens Gräv & Transport AB
Maspelösa Ljungsgården 1, 590 76 Vreta Kloster
070-372 08 05
magnus@ljungsgarden.se

Anders Carlsson
Vimmerby Gräv & Schakt AB
Möckelhult, 598 94 Vimmerby
070-692 82 57
info@vimmerbygs.se

Eije Lindahl
Eijes Gräv AB
Dalvik Östraby, 364 91 Lenhovda
070-842 64 04
eije@eijes.se

Anders Hansson
Anders Hanssons Maskinstation
Håstadsvägen 363-9, 291 94 Kristianstad
070-565 28 72
anders@ahmaskin.nu

Uppdaterad den 17 april 2020