user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Länsrepresentanter region 1

Kontaktinformation till länsrepresentanter

Länsrepresentanterna representerar länen i regionstyrelserna. Alla län ska finnas representerade, men beroende på länets storlek och antalet medlemsföretag kan det ibland finnas flera representanter för samma län. Länsansvaret fördelas i samband med regionvalberedningen i respektive regionstyrelse.

Norrbotten

Mattias Hansén
Hansén Bil och Maskin i Norrbotten AB
Industrivägen 22 B, 961 68 Boden
070-632 88 94
mattias@hansenmaskin.se

 

Micael Carlsson

Länsrepresentant Norrbottens län

Micael är uppväxt i företaget, farfar startade det redan 1952. Han är intresserad av att se hur marknaden förändrar sig och tycker det är viktigt att anpassa sig för att hänga med. Carlssons Lastmaskiner i Luleå AB utför sortering och krossning som egna entreprenader men arbetar även som underentreprenör. Företaget har ca 10-12 anställda och är verksam mest i Norrbotten och Västerbotten. Micael har varit engagerad som förtroendevald i ME 10-12 år.

Kontakta Micael

070-666 05 23
micke@carlssonslastmaskiner.se

Bo Söderlund

Länsrepresentant Västerbottens län

Bo startade företaget tillsammans med brodern 2008. Han har teknisk bakgrund och älskar all teknik. Skellefteå Entreprenad AB har 7 anställda och är verksamma mest runt Skellefteå men även i hela Västerbottens län. Företaget sysslar både med egna entreprenader och som underentreprenör. Uppdragen är enskilda avlopp, spräng- och borrningar och markarbete inför husbygge. Bo har varit engagerad som förtroendevald i ME 2-3 år.

Kontakta Bo

070-222 59 07
bo@skellefteentreprenad.se

Mikael Göthesson

Länsrepresentant Jämtlands län

Mikael är tredje generationen i familjeföretaget och sedan 1998 driver företaget mer på allvar. Han är intresserad av tekniken på maskiner, speciellt på grävmaskiner. EAG Entreprenad AB har ca 35 anställda och under högsäsongen några fler. Företaget är verksam inom en 30-mils radie i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Uppdragen är bland annat som underentreprenör inom vägförstärkning och vindkraft. Mikael har varit engagerad som förtroendevald i ME många år.

Kontakta Mikael

070-598 05 81
micke@eag.se

Per-Einar Kallin

Länsrepresentant Jämtlands län

Per-Einar är ägare till företaget sedan 1995. Han är intresserad av tekniken runt maskinstyrning och utveckling av ritningar direkt in i maskinen. Vemdalens Åkeri AB har mycket jobb i skidbackarna i närheten men även olika väg- och avloppsarbete. Företaget har ca 11 anställda och är verksam mest i närområdet runt Vemdalen men även i hela Jämtland och med krossarna lite längre bort. Per-Einar har varit engagerad som förtroendevald i ME många år.

Kontakta Per-Einar

070-336 88 16
pe.kallin@yahoo.se

Robert Strömberg

Länsrepresentant Västernorrlands län

Robert driver företaget tillsammans med sonen sedan 2011. Han trivs med arbetet, kör maskinen själv och ser till att allt fungerar i företaget. Robert S Entreprenad AB är verksam i Västernorrlands län och har uppdrag just nu på ett sågverk åt ett större företag. Robert har varit engagerad som förtroendevald i ME tre år.

Kontakta Robert

070-201 08 93
robert@rs1.se

Leif Bergström

Länsrepresentant Västernorrlands län

Leif är ordförande i VTG Entreprenad AB sedan två år men har varit engagerad i företaget längre. Han tycker det är intressesant att följa utvecklingen som håller på att ske i branschen. Även  maskinstyrning och maskinutveckling i både små och stora maskiner. Företaget har ca 130 delägare där varje delägare har mellan 1-20 enheter. De är verksamma mest i Västernorrlands län men även med vindkraft i Västerbotten. Leif har varit engagerad som förtroendevald i ME ett år.

Kontakta Leif

070-246 41 00
leif.bergstrom@kramnet.se

Länsrepresentanterna är precis som namnet antyder länets representanter i regionstyrelserna. Alla län ska finnas representerade, men beroende på länets storlek och antalet medlemsföretag kan det ibland finnas flera representanter för samma län.

 

Publicerad den 14 oktober 2019