user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Länsrepresentanter region 3

Kontaktinformation till länsrepresentanter

Länsrepresentanterna representerar länen i regionstyrelserna. Alla län ska finnas representerade, men beroende på länets storlek och antalet medlemsföretag kan det ibland finnas flera representanter för samma län. Länsansvaret fördelas i samband med regionvalberedningen i respektive regionstyrelse.

Åsa Gustavsson

Länsrepresentant Hallands län

Lasses Entreprenad i Frillesås AB, Brearedsvägen 370, 439 64 Frillesås

Kontakta Åsa

073-543 53 22
info@lassesentreprenad.se

Per Lundblad

Länsrepresentant Västra Götalands Skaraborg

Grävfirma Jan Lundblad AB, Sandstugan Korsberga, 544 92 Hjo

Kontakta Per

070-578 22 25
per@janlundblad.se

Jonas Strömberg

Länsrepresentant Värmland/Dalsland

Värmlandsschakt ek. för., Säterivägen 3, 653 41 Karlstad

Kontakta Jonas

070-644 20 38
jonas.stromberg@varmlandsschakt.se

Ulf Gustafsson

Länsrepresentant Örebro län

Adriansson Schakt och Transport AB, Box 41, 694 21 Hallsberg

Kontakta Ulf

072-725 26 00
ulf.gustafsson@adriansson.net

Conny Möller

Länsrepresentant Västra Götaland Göteborg/Bohuslän

Conny Möller Schakt och Entreprenad AB, Berguvsvägen 2, 438 38 Landvetter

Kontakta Conny

070-529 69 50
hammare@outlook.com

 

Publicerad den 14 oktober 2019