user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Länsrepresentanter region 3

Kontaktinformation till länsrepresentanter

Länsrepresentanterna representerar länen i regionstyrelserna. Alla län ska finnas representerade, men beroende på länets storlek och antalet medlemsföretag kan det ibland finnas flera representanter för samma län. Länsansvaret fördelas i samband med regionvalberedningen i respektive regionstyrelse.

Halland

Åsa Gustavsson
Lasses Entreprenad i Frillesås AB
Brearedsvägen 370, 439 64 Frilleses
073-543 53 22
info@lassesentreprenad.se

Västra Götalands Skaraborg

Per Lundsblad
Grävfirma Jan Lundblad AB
Sandstugan Korsberga, 544 92 Hjo
070-578 22 25
per@janlundblad.se

Värmland/Dalsland

Jonas Strömberg
Värmlandsschakt ek. för.
Säterivägen 3, 653 41 Karlstad
070-644 20 38
jonas.stromberg@varmlandsschakt.se

Örebro

Ulf Gustafsson
Adriansson Schakt och Transport AB
Box 41, 694 21 Hallsberg
072-725 26 00
ulf.gustafsson@adriansson.net

Västra Götaland Göteborg/Bohuslän

Conny Möller
Conny Möller Schakt och Entreprenad AB
Berguvsvägen 2, 438 38 Landvetter
070-529 69 50
hammare@outlook.com

 

Publicerad den 14 oktober 2019