user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Länsrepresentanter region 3

Kontaktinformation till länsrepresentanter

Länsrepresentanterna representerar länen i regionstyrelserna. Alla län ska finnas representerade, men beroende på länets storlek och antalet medlemsföretag kan det ibland finnas flera representanter för samma län. Länsansvaret fördelas i samband med regionvalberedningen i respektive regionstyrelse.

Åsa Gustavsson

Länsrepresentant Hallands län

Åsa kom in i företaget på heltid 2010, började lite smått några år innan. Hon tycker det är roligt med pappersarbete, markstensförsäljning, olika konsumentjobb, träffa kunder och göra de nöjda. Lasses Entreprenad i Frillesås AB har ca 40 anställda och är verksamma mest i Halland och Göteborgsområdet. Uppdragen är både till stora och små kunder, t ex vindkraftverk, husbyggnationer och enskilda avlopp. Åsa har varit engagerad som förtroendevald i ME drygt 1 år.

Kontakta Åsa

073-543 53 22
info@lassesentreprenad.se

Per Lundblad

Länsrepresentant Västra Götalands Skaraborg

Per växte upp i familjeföretaget och kom in i företaget 1990. Han tycker det är fördel att ibland hoppa in och köra maskin själv för att uppdatera sig. Per tycker det är inspirerande och trivs med styrelsearbetet i ME. Grävfirma Jan Lundblad AB har ca 35 anställda och har egen verkstad. De är verksamma mest hemma omkring och uppdragen är nästan bara egna projekt. Per började sitt engagemang i ME:s regionvalberedning och nu 3-4 år i regionstyrelsen.

Kontakta Per

070-578 22 25
per@janlundblad.se

Jonas Strömberg

Länsrepresentant Värmland/Dalsland

Jonas är anställd sedan 2014 som vd i Värmlandsschakt ekonomisk förening. Han gillar all kontakt med människor och tycker det är inspirerande med alla medlems- och kundkontakter. Föreningen har 16 anställda, drygt 100 medlemsföretag med ca 500 maskiner. De är mest verksamma i Värmland och styrkan är medlemskåren som är väldigt produktiv. Jonas har varit engagerad som förtroendevald i ME cirka 3-4 år.

Kontakta Jonas

070-644 20 38
jonas.stromberg@varmlandsschakt.se

Ulf Gustafsson

Länsrepresentant Örebro län

Ulf är anställd som vd i Adriansson Schakt och Transport AB. Han knyter många nya kontakter genom att vara förtroendevald i ME, kan driva företag och tycker hela branschen är intressant. Företaget har ca 50 anställda och sysslar mycket med återvinningsverksamhet och schaktmassor tillsammans med mark, bygg och anläggning. Ulf har varit engagerad som förtroendevald drygt 1 år.

Kontakta Ulf

072-725 26 00
ulf.gustafsson@adriansson.net

Conny Möller

Länsrepresentant Västra Götaland Göteborg/Bohuslän

Conny driver ensam företaget sedan 1991. Conny Möller Schakt & Entreprenad AB är nischad på demoleringsuppdrag. Hans grävmaskin som han kör själv har fast monterad hydraulhammare och har ofta korta berg- och betonguppdrag. Han trivs, är ensam på den typen av arbete och träffar mycket folk. Företaget är verksam i Göteborg och kranskommunerna. Conny har varit engagerad som förtroendevald i ME sedan 2012.

Kontakta Conny

070-529 69 50
hammare@outlook.com

 

Publicerad den 7 maj 2020