user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Länsrepresentanter region 4

Kontaktinformation till länsrepresentanter

Länsrepresentanterna representerar länen i regionstyrelserna. Alla län ska finnas representerade, men beroende på länets storlek och antalet medlemsföretag kan det ibland finnas flera representanter för samma län. Länsansvaret fördelas i samband med regionvalberedningen i respektive regionstyrelse.

Jonas Marcusson

Länsrepresentant Östergötlands län

Jonas driver Marcussons Entreprenadteknik AB sedan 2005 tillsammans med sin bror. De vann ME:s Infrastipendium år 2019 för deras digitaliserade lösningar. Jonas intresse är själva bolagsdrivandet och arbetet på transport och maskinsidan. Företaget har ca 55 anställda och är verksamma främst i Östergötland. Uppdragen består av egna mark och anläggningsprojekt till andra företag, stat och kommun. Jonas har varit engagerad som förtroendevald i ME drygt 1 år.

Kontakta Jonas

070-629 04 77
jonas@marcussons.se

Birgitta Johansson

Länsrepresentant Blekinge län

Birgitta driver Rolf Johansson Schakt & Transport AB tillsammans med maken Rolf. Hon sköter all administration, hjälper till att lägga priser och sammanställa anbud. Birgitta tycker det är roligt med all kontakt med kunder, speciellt de mindre privatkunderna men även branschfrågor och omvärldsbevakning. Företaget är verksamt mest i Blekinge men även i Småland upp till Jönköping. Birgitta har varit engagerad som förtroendevald i ME många år.

Kontakta Birgitta

070-340 99 03
birgitta.johansson@rj-schakt.se

Ulrik Hansson

Länsrepresentant i Jönköpings län

Ulrik är affärsområdeschef på Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB. Arbetsuppgifterna omfattar att driva verksamheten inom ballast, maskiner, transporter och mättjänster. Ulriks intresse är teknik och systemutveckling, hur de kan använda tekniska system på rätt sätt och öka mervärdet för en bra vardag. Lastbilcentralen är verksam i Värnamo, Ljungby och angränsade kommuner. De fyller 50 år i år, har 8 anställda och 28 delägare. Ulrik är ny i år som förtroendevald i ME.

Kontakta Ulrik

070-299 74 11
ulrik@lbcvl.se

Dan Gustavsson

Länsrepresentant Kalmar län

Dan startade företaget på åttiotalet som ombildades till aktiebolag 1992. Han är intresserad av det mesta, har fingertoppskänsla och se till att alla bitar faller på plats. Dan Gustavsson Maskinstation AB har 5 anställda och är verksamma i Kalmar, Öland och lite i Blekinge. Uppdragen består av asfaltjustering, ekonomibyggnader, bevattningsdammar och VA arbeten. Dan har varit engagerad som förtroendevald i ME många år.

Kontakta Dan

070-541 71 42
dan@gustavssonsmaskinstation.se

Gustav Karlsson

Länsrepresentant Kronobergs län

Gustav startade Gurras Gräv AB år 2006. Han tycker om att vara nära kunden, köra maskinen och vara verksam i företaget. Gustav utvecklar och bygger en del egna redskap till maskinerna. Företaget har 4 anställda och är verksam i norra Kronoberg, södra delen av Jönköpings län och runt Kalmar. Uppdragen består mest som underentreprenör. Gustav blev engagerad som förtroendevald i ME år 2012.

Kontakta Gustav

070-913 64 64
gustav.k@live.se

Paul Nilsson

Länsrepresentant Skåne län

Paul är uppväxt i familjeföretaget och började arbeta där 1995. Han är intresserad av företagets ekonomi och att ha bra relationer med personal och kunder. Även arbetet med bra medlemsservice i ME och närheten till medlemmarna tycker Paul är viktigt. Trollenäs Schakt AB har ca 32 anställda och hälften av verksamheten består av specialtransporter. Paul har varit engagerad som förtroendevald i ME många år.

Kontakta Paul

070-511 56 45
paul@trollenasschakt.se

Publicerad den 4 maj 2020