user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Robin Wallenius – Infrastipendiat 2018

"Branschen har utvecklats så att man måste kunna administrera och då krävs systematiska system. Beställarna kräver detta för att man ens ska få vara med och upphandla. Många kan tycka att det är besvärligt men tar man sig an det digitala så öppnar sig en helt ny marknad. Som liten firma kan man bli konkurrenskraftig"

Robin Wallenius fick Infrastipendiet 2018 för att han vågat gå sin egen väg och tagit in ny digitalisering i sitt arbete. Det sker ständigt en digital revolution i maskinbranschen men det är inte alla som vågar öppna ögonen för den. Juryn menade att Robin hade skapat nya lösningar som lett till tidseffektivitet, smidighet och hög kvalitet. 

Digitaliseringen har gjort, och gör, att ni sparar tid och saker och ting blir mer smidigt – hur har digitala hanteringar utvecklats det senaste året upplever du?

 Jag märker att fler och fler branschkollegor börjar jobba likvärdigt som vi har gjort. Vi såg tidigt att det är hit branschen är på väg. För vår del har den digitala utvecklingskurvan stannat av ganska kraftigt. Vi byggde upp ett arbetssätt under de första åren och det har funkat bra. Vi har med andra ord hittat ett bra arbetssätt. Vi är dock fortfarande nyfikna på vad som händer i branschen från ett digitalt perspektiv och är öppna för nya lösningar. 

Vad har Infrastipendiet betytt för dig som företagare?

 Det har gett mig självförtroende och känslan av att jag någonstans är på rätt väg. Jag valde min egen väg, jag kommer inte från denna bransch från början, och stipendiet var ett kvitto på att jag gjort rätt val.  

Vad hoppas du få se för utveckling i branschen i framtiden?

 Det har varit mycket på tal kring att digitaliseringen ska effektivisera branschen – jag ser att detta är en stor utveckling. Branschen måste bli mer effektiv. Sedan är det också ständigt ett underskott på kompetens. Detta arbete måste även det bli mer effektivt. I personalfrågan kan digitaliseringen vara till stor hjälp. Maskinbranschen bör titta på och inspireras av industribranschen där man automatiserar mer. Till sist så önskar jag mer jobb i skift. Detta kanske hänger ihop med eldrivna maskiner som låter mindre, som i sin tur kan leda till att vi kan jobba större delar av dygnet.

Vad gör du idag?

 Vi är ett relativt litet bolag med 15 anställda där jag är operativ vd. Jag kör inte maskin själv men jag är aktiv ute på arbetsplatserna. Jag sitter även med kalkyl och planering. Vi har expanderat mycket sedan 2016 då vi startade, och den expansionen har varit möjlig tack vare digitala verktyg. Jag har kunnat hålla igång fler arbetslag på detta sätt. 

Vad skulle du vilja säga till någon som är ny företagare i branschen?

 Det beror helt och hållet på vad man har för ambitioner. Vi har de som kör sina maskiner åt beställare, sedan har vi de lite mindre som vill driva mindre entreprenader och projekt. Har man ambitioner om att växa och vill ta ansvaret att driva egna jobb så ska man inte vara rädd för digitala hjälpmedel. Det är trots allt hjälpmedel och det är extremt tufft att inte ta sig an digitaliseringen och driva större lyckade projekt. Branschen har utvecklats så att man måste kunna administrera och då krävs systematiska system. Beställarna kräver detta för att man ens ska få vara med och upphandla. Många kan tycka att det är besvärligt men tar man sig an det digitala så öppnar sig en helt ny marknad. Som liten firma kan man bli konkurrenskraftig.

Publicerad den 18 oktober 2021