user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Ryno Quantz + Getty Images

Extra stämma om inträde och medlemskap

På den ordinarie förbundsstämman i maj röstade vi om att ändra i våra stadgar gällande inträdeskriterier och branschmedlemskap. För att ändringarna ska kunna gå igenom kommer en extra stämma att hållas den 28 oktober.

Vilka får delta och rösta?

Alla medlemmar är välkomna att delta på stämman. Även om alla medlemmar har rätt att delta så är det bara stämmoombuden (15 från varje region) som har rätt att rösta. Dessa personer kommer få separat kallelse via mejl 14 dagar innan.

Tid och plats

Tid: Torsdag 28 oktober 2021, kl. 15-16.
Plats: Digitalt. Länk kommer att skickas ut dagen före stämman.

Bilagor:

Dagordning

Proposition 1, stadgeförändring

Proposition 2, branschmedlemskap

Bilaga till proposition 1, kriterier för medlemskap

Anmäl dig här:

Anmälan görs senast två dagar innan stämman.