user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kallelse till Maskinentreprenörernas ordinarie förbundsstämma 2021

Den 21 maj är det dags för ME:s förbundsstämma.

Medlemmarna inom varje region har rätt att sända ombud i enlighet med förbundets stadgar § 9. Samtliga medlemmar äger rätt att närvara på stämman. Enligt förbundsstadgarnas § 8, ska motion vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 21 april 2021.

Tid och datum

Dag: Fredagen den 21 maj
Tid: 10.00-12.30
Sista anmälningsdag: 17 maj klockan 23.00

Så här behandlar vi dina personuppgifter

För Maskinentreprenörerna är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Här kan du läsa mer om ME:s integritetspolicy och vilka rättigheter du har.